งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Classical music Library เป็นฐานข้อมูลทางด้าน ดนตรีคลาสสิค แบ่งเป็นดนตรีประเภทต่างๆ เช่น symphony, Orchestral, Opera & Operetta ฯลฯ จากนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน Classical music Library รวบรวมผลงานดนตรี มากกว่า 35,000 รายการ ผู้ใช้สามารถ สืบค้นผลงาน ดนตรี รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ สามารถฟังดนตรีที่ ต้องการได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Background

3 Searching Basic Search Advanced Search browse

4 Home

5 Browse เลือก ไล่เรียงดู รายการที่ต้องการ

6 ไล่เรียงตาม ชื่อผู้แต่ง เรียงตาม ลำดับ ตัวอักษร A-Z ไล่เรียง ตาม ประเภท ดนตรี Browse

7 ไล่เรียงตาม ชื่อศิลปิน Browse

8 ไล่เรียงตาม ชื่อผุ้นำวง ดนตรี Browse

9 ไล่เรียงตาม ชื่อวงดนตรี Browse

10 ไล่เรียงตาม ชนิดเครื่อง ดนตรี Browse

11 ไล่เรียงตาม ประเภท ดนตรี Browse

12 ไล่เรียงตาม ช่วงยุคของ ดนตรี Browse

13 ไล่เรียงตาม ชื่อค่าย ดนตรี Browse

14 Basic Search ใส่คำค้นที่ต้องการ ลงในช่องคำค้น Click GO Mozart

15 Search Result

16 เลือก Advance search Advance Search

17 ใส่คำค้น ระบุ field ที่ ต้องการ กำหนดคำใกล้เคียง เลือกคำเชื่อม กำหนดกลุ่ม เริ่มการค้นหา Advance Search

18 Search Result

19 ฟังเพลง ดูรายละเอียด ดู URL ดู Metadata จำกัดผลการสืบค้นจาก ผลลัพธ์ที่ได้ เก็บไว้ใน playlist

20 ฟังเพลง

21 ดูรายละเอียด

22 ดู URL

23 ดู Metadata

24 Playlist My Playlist เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถ จัดเก็บ playlist ส่วนตัว Playlist ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้

25 My Playlist จัดเก็บไว้ใน My Playlist

26 จัดเก็บไว้ใน My Playlist

27 ลบ แก้ไข

28 Themes Playlist ที่ ระบบ จัดเตรียม ไว้ให้ โดยแบ่ง ตามกลุ่ม

29 Reference ประวัตินักดนตรี รูปภาพนักดนตรี คำศัพท์ทางดนตรี ประวัติศาสตร์ ดนตรี

30 Reference รูปภาพ นักดนตรี เลือกนักดนตรี ที่เราสนใจ

31 Reference สามารถดูรายระ เอียดที่เกี่ยวข้อง กับนักดนตรีที่เรา สนใจ

32 Question?


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google