งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 23/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 23/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 23/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชน้ำ สิ่งแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การค้า และข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ● ให้เอกสารลงลึกในรายละเอียด (Datasheet) มากกว่า 700 เอกสาร ● มีรูปมากกว่า 2,000 รูป ● มีข้อมูลบรรณานุกรมมากกว่า 80,000 รายการจากฐานข้อมูล CAB Abstracts ● อภิธานศัพท์ (คำแปลศัพท์เพื่อช่วยความเข้าใจ) มากกว่า 30,000 คำ ● มีกรณีศึกษา (Case Study) มากกว่า 130 กรณี ● ให้ข้อมูลของยาและวัคซีนที่ใช้กับสัตว์น้ำ Aquaculture Compendium

3 Homepage

4 Browse 1. เลือกไล่เรียงตามประเภทสายพันธุ์ 2. เลือกรายการที่สนใจ 1 2

5 Datasheets เป็นการไล่เรียงข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI

6 Library เป็นการไล่เรียงหัวข้อเฉพาะจากภายใน CABI และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

7 Glossary อภิธานศัพท์ทางด้านสัตว์น้ำ

8 Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้น 2. คลิก Search เพื่อสืบค้น 12

9 1. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ - Full Datasheets ข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI - Library ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก CABI - Full Text บทความวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็ม - Glossary อภิธานศัพท์ (คำแปลศัพท์เพื่อช่วยความเข้าใจ) - Abstracts ข้อมูลจาก CAB Abstracts 2. เลือกรายการที่สนใจ Search Results 2 1

10 Datasheets เลือกแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น Images, Sign & Pathology, Distribution, Epidemiology & Impact เป็นต้น

11 Datasheets - Report 1 2 Report ใช้สำหรับสร้างรายงานโดยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิก Generate Report

12 Drug Databases เป็นแหล่งข้อมูลยาที่ใช้กับสัตว์น้ำ

13 SARNISSA Library เป็นแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

14


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 23/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google