งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการวัดมุมเรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการวัดมุมเรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย “ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการวัดมุมเรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย “ ”
การวัดขนาดของมุม เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุม คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดวงกลม หน่วยการวัดมุมเรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย “ ”

2 จุดยอดมุมที่ต้องการวัด
ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม เส้นบอกองศา เส้นศูนย์องศา เส้นกึ่งกลางใช้ทาบ จุดยอดมุมที่ต้องการวัด เส้นศูนย์องศา

3 จุดยอดมุมที่ต้องการวัด
ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม เส้นบอกองศา เส้นศูนย์องศา เส้นกึ่งกลางใช้ทาบ จุดยอดมุมที่ต้องการวัด เส้นศูนย์องศา

4 ขั้นตอนการวัดมุม วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้เส้นกึ่งกลางทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัด ให้เส้นศูนย์องศาทาบไปตามแขนข้างหนึ่งของมุม อ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัด

5 ตัวอย่าง เช่น ต้องการวัดมุม ก ข ค
วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้เส้นกึ่งกลางทับตรงจุดยอดมุม คือ จุด ข ให้เส้นศูนย์องศาทาบไปตามแขนข้างหนึ่งของมุม คือ ข ค อ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปจนถึงแขนของมุม คือ จะได้ขนาดของมุม ก ข ค เท่ากับ 145 ก ข

6 ตัวอย่าง เช่น ต้องการวัดมุม ร ว ย
ต่อแขนของมุม รวย ออกไปทางเดียวกับจุดยอดมุมให้เป็นมุมตรง ยวส และวัดมุมตรง ยวส มีขนาด 180 วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้เส้นกึ่งกลางทับตรงจุดยอดมุม คือ จุด ว วัดขนาด ของมุม สวร ที่เหลือต่อจากมุมตรงให้เส้นศูนย์องศาทาบไปตามแขนข้างหนึ่งของมุม ว ร อ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปจนถึงแขนของมุม คือ จะได้ขนาดของมุม สวร เท่ากับ 73 นำไปรวมกับขนาดของมุมตรง ย ว ส ก็จะได้ขนาดของมุมกลับ ย ว ร ที่ต้องการวัด มีขนาด 253องศา


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการวัดมุมเรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google