งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 “จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 “จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 “จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0”
สวนสัตว์ จำนวนนับ

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ
จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 1. การเขียน และการอ่าน 2. การแสดงปริมาณสิ่งของ 3. การเปรียบเทียบ (เครื่องหมายและสัญลักษณ์) 4. การเรียงลำดับ

3 1. การเขียนและการอ่าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ศูนย์ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
ตัวเลข อารบิก 1 2 3 4 5 ตัวเลขไทย การอ่าน ศูนย์ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า

4 2. การแสดงปริมาณสิ่งของ
ตัวเลข อารบิก 1 2 3 4 5 ภาพสิ่งของตัวอย่าง

5 3. การเปรียบเทียบ และสัญลักษณ์ < , > , =

6 3. การเปรียบเทียบ และสัญลักษณ์ < , > , =
Mr. หนวด … ตัว ควาย 1 ตัว แกะ 2 ตัว น้อยกว่า , < วัว 5 ตัว มากกว่า , > นกกระจอกเทศ 1 ตัว กบ 3 ตัว น้อยกว่า , < จิงโจ้ 4 ตัว ลิง 2 ตัว เท่ากับ , = ปลา 2 ตัว

7 1 2 3 4 5 4. การเรียงลำดับ กิจกรรม ลำดับ รถไฟ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ( ต่อ 3 กลุ่ม / 15 คน) 1. แผ่นภาพตัวเลข 1-5 (3 ชุด 1. ตัวเลขอารบิก 2. ตัวเลขไทย 3. คำอ่าน) 2. ลูกโป่ง สีแดง 5 ลูก สีเขียว 5 ลูก และสีเหลือง 5 ลูก

8 กิจกรรม ลำดับ รถไฟ (ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม เป็นกลุ่ม ละ 5 คน
(ใช้กลุ่มเลขอารบิก) สุ่มให้นักเรียน 1 คน เป็นคนขับรถไฟ โดยถือป้ายหมายเลข 1 ไว้ และสุ่มแจก เลข 2-4 ให้กับนักเรียนที่เหลือ จากนั้นให้นักเรียน ยืนเรียงลำดับรถไฟ (ภาขในเวลา 20 วินาที) (ใช้กลุ่มเลขไทย) ให้นักเรียนทั้งหมดสุ่มสลับตัวเลข และกลับมายืนเรียงลำดับใหม่ โดยให้ใครซ้ำตำแหน่งเดิม (ใช้กลุ่มคำอ่าน) สุ่มแจกตัวเลขให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยเพิ่มเงื่อนไขว่า ให้มี ลูกโป่งอยู่ในรถไฟด้วย 4 ลูก โดยให้นักเรียนแต่ละคนถือได้ไม่เกิน คนละ 1 ลูก (ใช้กลุ่มเลขรวม) สุ่มแจกตัวเลขให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยเพิ่มเงื่อนไขว่า ให้มี ลูกโป่ง สีแดง 2 ลูก สีเขียว 3ลูก และสีเหลือง 4 ลูก อยู่บนรถไฟด้วย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 “จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google