งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร
รูปสี่เหลี่ยม จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร

2 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า - มุมทุกมุมมีขนาด 90๐
- มุมทุกมุมมีขนาด 90๐ - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และ ขนานกัน

3 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส - มุมทุกมุมมีขนาด 90๐ - มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน - ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกัน

4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันขนานกัน - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน

5 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน - ด้านตรงข้ามขนานกัน - มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน

6 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ - เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก - มีด้านเท่ากันสองคู่

7 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมคางหมู -มีด้านคู่หนึ่งขนานกัน

8 บทนิยาม บทนิยาม 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมแต่ละมุมเป็นมุมฉาก 2. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ 3. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันคู่หนึ่ง และคู่เดียวเท่านั้น

9 ความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่ควรรู้ มีดังนี้
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่ควรรู้ มีดังนี้ รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันเป็นมุมฉาก ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

10 ขนาดของมุม มุม 45 องศา เราเรียกว่า มุมแหลม เพราะกางน้อยกว่า 90 องศา
มุม องศา เราเรียกว่า มุมแหลม เพราะกางน้อยกว่า 90 องศา มุม องศา เราเรียกว่า มุมฉาก มุม 120 องศา เราเรียกว่า มุมป้าน เพราะ กางมากกว่า 90 องศา แต่ไม่ถึง องศา มุม 180 องศา เราเรียกว่า มุมตรง เพราะ กางเป็นเส้นตรง มุม องศา เราเรียกว่า มุมกลับ เพราะ กางมากกว่า 180 องศา แต่ไม่ถึง องศา มุม 360 องศา เราเรียกว่า มุมรอบจุดศูนย์กลาง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google