งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ชวนคิด กิจกรรม ผิดคิดสิบห้าวันวาร โครงการ ผิดคิดสามเดือนผ่านพ้น ยุทธศาสตร์ ผิดคิดชนะกลับ พ่ายแพ้ นโยบาย ผิดคิดเศร้าแน่เนิ่นช้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ชวนคิด กิจกรรม ผิดคิดสิบห้าวันวาร โครงการ ผิดคิดสามเดือนผ่านพ้น ยุทธศาสตร์ ผิดคิดชนะกลับ พ่ายแพ้ นโยบาย ผิดคิดเศร้าแน่เนิ่นช้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 ชวนคิด กิจกรรม ผิดคิดสิบห้าวันวาร โครงการ ผิดคิดสามเดือนผ่านพ้น ยุทธศาสตร์ ผิดคิดชนะกลับ พ่ายแพ้ นโยบาย ผิดคิดเศร้าแน่เนิ่นช้า เป็นห้าปี

3 แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวบทกฎหมาย ( แผน ) ไม่ใช่เพียงตัวหนังสือที่ ปราศจากวิญญาณ หากแต่มีความคิดและทฤษฎีอยู่เบื้องหลัง ความคิดและทฤษฎีเบื้องหลังของตัวบท กฎหมายนั้น ต้องศึกษากันให้เข้าใจเพื่อจะได้ใช้กฎหมาย ( แผน ) ให้เกิดความความเป็นธรรม ( ผล )

4 พระราชดำริ คิดก่อนทำ ทำแล้วคิด คิดแล้วพูด

5 แนวคิดในการพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจ เข้าข่าย เข้าถึง

6 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิต้านทาน บนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม

7 แนวคิดการพัฒนาสุขภาพ ป้องกัน ก่อนรักษา มีส่วนร่วม พึ่งตนเอง อโรคยา ปรมาลาภา อายุ วรรณ สุข พละ


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ชวนคิด กิจกรรม ผิดคิดสิบห้าวันวาร โครงการ ผิดคิดสามเดือนผ่านพ้น ยุทธศาสตร์ ผิดคิดชนะกลับ พ่ายแพ้ นโยบาย ผิดคิดเศร้าแน่เนิ่นช้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google