งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ปรัชญา = ปัญญา

3 คิดได้ > เข้าใจ > จำได้

4 จำได้ ? มิติ เงื่อนไข เงื่อนไข

5 ปรัชญา ใช้เป็น หลักคิด

6 ก่อนทำอะไร ต้องรอบรู้อะไรบ้าง (เงื่อนไข ความรู้)
ก่อนทำอะไร กำหนดความคิดให้ดีว่าต้องใช้คุณธรรมอะไร จึงจะลุล่วงสำเร็จ (เงื่อนไขคุณธรรม)

7 คิดอย่าง มีเหตุผล คิดอย่าง พอประมาณ และทำอย่างพอประมาณ คิดและทำอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

8 ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม
สิ่งที่ทำ/การดำเนินชีวิตหรือทำงานหนึ่งๆ มีความยั่งยืนสมดุล ทางเศรษฐกิจอย่างไร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม

9 สำคัญที่ใช้เป็น หลักคิด ได้


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google