งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านครัวกุ๊กกิ๊ก 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง สุดใจ แสนใจ ที่ตั้งเลขที่ 50 หมูที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านครัวกุ๊กกิ๊ก 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง สุดใจ แสนใจ ที่ตั้งเลขที่ 50 หมูที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้านครัวกุ๊กกิ๊ก

3 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง สุดใจ แสนใจ ที่ตั้งเลขที่ 50 หมูที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุผู้ประกอบการร้านอาหาร 29- 39 ปี 3. สถานภาพของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สมรสแล้ว 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนปลาย 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง สุดใจ แสนใจ ที่ตั้งเลขที่ 50 หมูที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุผู้ประกอบการร้านอาหาร 29- 39 ปี 3. สถานภาพของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สมรสแล้ว 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนปลาย ตอนที่ 1 ข้อผู้ประกอบการ ร้านอาหาร

4 1. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 2. อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 2-5 ปี 3. ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารจานด่วน 4. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาว ไทย โทร 080-0121648 1. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 2. อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 2-5 ปี 3. ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารจานด่วน 4. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาว ไทย โทร 080-0121648 ตอนที่ 2 ข้อผู้สถานประกอบการ ร้านอาหาร

5 รายการอาหาร แนะนำ 1 ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 2 ข้าวหน้าเป็ด 3 ข้าวขาหมู ราคา อาหารจานเดียว 30 – 40 บาท / จาน รายการอาหาร แนะนำ 1 ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 2 ข้าวหน้าเป็ด 3 ข้าวขาหมู ราคา อาหารจานเดียว 30 – 40 บาท / จาน ร้านครัวกุ๊กกิ๊ก


ดาวน์โหลด ppt ร้านครัวกุ๊กกิ๊ก 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง สุดใจ แสนใจ ที่ตั้งเลขที่ 50 หมูที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google