งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant

2 ภัตตาคารสราญจิตร

3 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร คุณติรานันท์ พาฬเสวต ตำแหน่ง ที่อยู่ 92 หมู่ 7 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ , อีเมลล์

4 อายุของผู้ประกอบการที่พัก : 29 – 39 ปี สถานภาพ ของผู้ประกอบการ : โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการที่พัก : ปริญญาตรี ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ : เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ : 10 ปีขึ้นไป

5 ความสามารถในการรับรองลูกค้า : มากกว่า 80 คน จำนวนพนักงาน : 12 คน ขนาดพื้นที่จัดตั้งสถานที่ประกอบการ : 100 ไร่

6 บรรยากาศภายในร้าน

7 ภาพอาหารจากภัตตาคารสราญจิต

8 ประเภทของอาหาร : อาหารตามสั่ง
ขาหมูทอดกรอบ เห็ดหอมสดผัดกุ้ง น้ำพริกลงเรือ

9 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร : ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ช่วงที่นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด : ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม นักท่องเที่ยวที่มา : ชาวไทย ชาวต่างประเทศ

10 ลักษณะการจดทะเบียนประกอบ : เจ้าของคนเดียว ความสามารถในการรองรับลูกค้า : 17 โต๊ะขึ้นไป จำนวนพนักงาน : 12 คน ขนานพื้นที่ประมาณ : 100 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google