งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการ นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี อายุ มากกว่า ปี สถานภาพ.สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ครัวเข็มทอง 1 ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรองรับลูกค้า 17 โต๊ะขึ้นไป จำนวนพนักงาน 5 คน

4 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 3 งาน 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่งปูนครึ่งไม้ ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม/คอฟฟี่ช็อป 9.2 ราคา อาหารประเภทกับข้าว บาท/ถุง จานเดียว บาท/จาน อาหารสั่งเป็นโต๊ะ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาหารที่สั่ง อื่นๆ ไอศกรีม บาท น้ำอัดลม/เบียร์ บาท/ขวด 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน คน/ครั้ง

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม/ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ม่วงปลา เพราะเป็นเมนูแนะนำของร้านและรสชาติอร่อย อันดับที่ 2 ต้มยำปลาคัง เพราะอร่อยและหาทานได้ยาก อันดับที่ 3 ลาบหมู เพราะลูกค้าชอบรสชาติถูกปาก สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ห้องน้ำ 2 ห้อง ไม่แยกชาย/หญิง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ชั้นวางแบบมีล้อเลื่อน เพื่อวางเครื่องดื่มและแก้ว การตกแต่งภูมิสถาปัตย์/สวนหย่อม มีการตกแต่งสวนหย่อมอย่างสวยงาม ร่มรื่น

6 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์/สวนหย่อม

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น รวมทั้งคนในท้องถิ่นกลับบ้านเกิด เป็นช่วงปีใหม่ น้อย (ขายได้ตลอดทั้งปี) ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า ไม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย คนในท้องถิ่น และภาคกลาง(สังเกตจากทะเบียนรถ) ชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นแถบยุโรป หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร(ถ้ามี) ไม่มี

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน มีป้ายกาแฟสด


ดาวน์โหลด ppt ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google