งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการ ร้านด่าน ซ้ายส้มตำ. ร้าน ด่านซ้ายส้มตำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการ ร้านด่าน ซ้ายส้มตำ. ร้าน ด่านซ้ายส้มตำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการ ร้านด่าน ซ้ายส้มตำ

2 ร้าน ด่านซ้ายส้มตำ

3 หน้าร้านด่านซ้ายส้มตำ

4 2. อายุ 29-39 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 1. ชื่อผู้ประกอบการนาง นาตยา จัก บุตร เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน ด่าน ซ้ายตำบล ด่านซ้ายอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการของร้าน ด่านซ้ายส้มตำ

5 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการของที่ ระลึก 3. การรองรับลูกค้าได้ 5-10 โต๊ะ 1. เจ้าของคนเดียว 2. อายุของสถานประกอบการ 2-5 ปี 4. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 6x5 เมตร 5. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร เช่า จากที่ส่วนบุคคล 6. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 3x3 เมตร 7. ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ อาหารพื้นบ้าน

6 7. ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ 7.1 อาหารพื้นบ้าน 7.2 ราคาอาหาร 1. อาหารพื้นเมือง อาหารประเภทกับข้าว 25 บาท / ถุง

7 8. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารของท่าน จำนวน 30 คน / ครั้ง 9. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร 1. ชาวไทย 2. ชาวต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการ ร้านด่าน ซ้ายส้มตำ. ร้าน ด่านซ้ายส้มตำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google