งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง
โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต ดูแลชีวิต: โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ศจพ.ต.)

2 กระบวนงานที่ 1 : ชี้เป้าชีวิต กิจกรรมตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ปี 2556 เป้าหมาย ตำบลโนนฆ้อง จำนวน 9 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน 1 บ้านหนองสำโรง ม.5 จำนวน 1 ครัวเรือน 2 บ้านห้วยหว้า ม จำนวน 1 ครัวเรือน 3 บ้านหินตั้ง ม จำนวน 5 ครัวเรือน 4 บ้านห้วยหว้า ม จำนวน 1 ครัวเรือน 5 บ้านหนองอีเลิง ม.9 จำนวน 1 ครัวเรือน

3 นายสูน สากรม ( อายุ 74 ปี ) บ้านเลขที่ 30 บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง
ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์

4 Two Content Layout with Table
นางสมฤทธิ์ วงษ์ธรรม ( อายุ 48 ปี ) บ้านเลขที่ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Table ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

5 Two Content Layout with Table
นางประทุมมา ทัพซ้าย ( อายุ 84 ปี ) บ้านเลขที่ 7 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Table ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์

6 Two Content Layout with Table
นายสงคราม แปลมูลตรี ( อายุ 39 ปี ) บ้านเลขที่ 123 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Table ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

7 นายวิรัตน์ นิลชัย ( อายุ 41 ปี ) บ้านเลขที่ 180 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง
Two ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

8 Two Content Layout with Smar
นายกองลี สุสินแก่น ( อายุ 49 ปี ) บ้านเลขที่ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Smar ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

9 Two Content Layout with Smar
นางชุม แสงยุติธรรม ( อายุ 75 ปี ) บ้านเลขที่ 18 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Smar ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

10 Two Content Layout with Smar
นายเสาร์ คำสุ่ย ( อายุ 72 ปี ) บ้านเลขที่ 17 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Smar ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

11 Two Content Layout with Smar
นายวันดี ผาบชมพู ( อายุ 71 ปี ) บ้านเลขที่ 12 บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง Two Content Layout with Smar ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google