งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขายกล้องดิจิตอล Digital sales System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขายกล้องดิจิตอล Digital sales System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขายกล้องดิจิตอล Digital sales System

2

3

4 ระบบขายกล้องดิจิตอล เป็นกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Cannon Nikon Sony Fuji Olympus Casio Panasonic และจำหน่ายอุปกรณ์กล้องทุกยี่ห้อ ราคาถูก มีประกันให้ทุกยี่ห้อ เจ้าของกิจการคือ นายสันติ เหล่าพานิช ที่ตั้งร้าน 95 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทศัพท์ โทรสาร

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดการสินค้าอย่างมีระบบ เพื่อเป็นการจัดการส่งสินค้าอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายองค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อช่วยให้การประสานงานของระบบการวางแผนให้สัมพันธ์กัน

6 ขอบเขตของการศึกษา 1 การทำงาน ผู้ใช้ระบบต้องมี การ กรอก Login เพื่อเข้า
ใช้ระบบสำหรับ เจ้าของกิจการและพนักงานและเมื่อออก จากระบบ ก็ทำการ Logout จากระบบ 2. การจัดการข้อมูลลูกค้า/สมาชิก - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ - ระบบสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้ 3. การจัดการข้อมูลประเภทลูกค้า ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภทลูกค้า ระบบสามารถค้นหาข้อมูลประเภทลูกค้าได้

7

8

9

10

11 4. การจัดการข้อมูลการขาย
การชำระเงินแบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ เงินสด และ เงินเชื่อ ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการขายได้ ระบบสามารถตรวจสอบยอดขายได้ 5. การจัดการข้อมูลสินค้า/ประเภทสินค้า ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสินค้า ระบบสามารถตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลสินค้าคงเหลือได้

12

13 6. การจัดการข้อมูลพนักงาน/ตำแหน่งงาน
- ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ ระบบสามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้ 7. การจัดการข้อมูลบริษัทผู้จำหน่าย ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลบริษัท ผู้จำหน่ายได้ ระบบสามารถค้นหาข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายได้ 8. การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า/รับสินค้า ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ และรับคืนสินค้าได้ ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้

14 9.การออกรายงาน รายงานข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูลการขาย -รายงานข้อมูลสินค้า -รายงานข้อมูลพนักงาน -รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า -รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือในร้าน -รายงานสรุปยอดการขายประจำเดือน -รายงานสรุปยอดขายลูกค้า(เงินสด) รายงานสรุปยอดขายลูกค้า(เงินเชื่อ)


ดาวน์โหลด ppt ระบบขายกล้องดิจิตอล Digital sales System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google