งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Don’t Trash the Earth การศึกษาแบบสหวิทยาการ เรื่องการนำกลับมาใช้อีกของระดับ เกรดห้า Mrs. Davis, Mrs. Dugger, and Mrs. McBride Port Neches Middle School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Don’t Trash the Earth การศึกษาแบบสหวิทยาการ เรื่องการนำกลับมาใช้อีกของระดับ เกรดห้า Mrs. Davis, Mrs. Dugger, and Mrs. McBride Port Neches Middle School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Don’t Trash the Earth การศึกษาแบบสหวิทยาการ เรื่องการนำกลับมาใช้อีกของระดับ เกรดห้า Mrs. Davis, Mrs. Dugger, and Mrs. McBride Port Neches Middle School Port Neches-Groves ISD

2 คำถามสร้างพลังคิด ความรับผิดชอบต่อสังคม – ใครกำหนด ให้นิยามความรับผิดชอบทางสังคม ให้นิยามชุมชน

3 กำลังเกิดอะไรขึ้น พื้นที่ว่างในชุมชนกำลังปิดลงในไม่ช้านี้โดยพวก เราไม่ได้ช่วยเหลือแต่อย่างใด ทางเมือง ต้องการแนวทางแก้ไขเพื่อลดปริมาณขยะที่ นำมาทิ้งในบริเวณนี้อย่างเร่งด่วน คุณได้รับการ ว่าจ้างอย่างเป็นทางการให้เป็นที่ปรึกษาด้านการ จัดการกับเศษขยะ วางแผนและเตรียมข้อเสนอ ของคุณนำเสนอต่อคณะกรรมการในอีกสอง สัปดาห์ ข้อเสนอห้าอันดับแรกจะได้รับรางวัล พิเศษ

4 เราจะทำอะไรในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ วิจัยการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงาน สำรวจกระบวนการและวิทยาศาสตร์ที่อยู่ เบื้องหลังการนำกลับมาใช้อีก วิจัยนโยบายปัจจุบันของการนำกลับมาใช้อีก ของโรงเรียน และการปฏิบัติ สำรวจแผนการจัดการกับเศษขยะ ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนทางเลือก ทำสไลด์งานนำเสนอโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้โดยคำนึงถึงข้อเสนอเรื่องการจัดการ กับเศษขยะที่จะทำให้คณะกรรมการประทับใจ

5 เราจะทำอะไรในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดการกับเศษ ขยะของโรงเรียน ( หรือชุมชน ) และการนำ กลับมาใช้อีกในปัจจุบัน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริโภคข้อมูลในบ้าน โรงเรียน ชุมชนและโลก ใส่ข้อมูลลงในตารางทำการและกราฟเพื่อช่วย ในการตีความข้อค้นพบ ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับเศษ ขยะเพื่อตัดสินว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อย่างไร พิจารณามาตรการตัดค่าใช้จ่ายและตัดสินความ เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใน ปัจจุบัน

6 เราทำอะไรในชั่วโมงศิลปะ ทำงานเดี่ยวหรือกับเพื่อนคู่หูเพื่อจัดทำงาน ศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์จากเศษขยะ ถ่ายภาพดิจิทัลของงาน เขียนคำบรรยายสำหรับ ภาพ และพัฒนางานแสดงสำหรับโรงเรียนหรือ ชุมชน

7 เราจะทำอะไรในชั่วโมงสังคมศึกษา ทำการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของการจัดการ กับเศษขยะในชุมชน ประเทศและโลกให้เสร็จ สมบูรณ์ ศึกษาประเด็นเศษขยะจากทั่วโลก จัดทำประวัติเทคโนโลยีใหม่และความก้าวหน้า ในด้านการนำกลับมาใช้อีก จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มที่แสดงให้เห็นสภาพ ของดาวเคราะห์และเน้นถึงความสำคัญของการ ลด การนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ ใหม่

8 เราจะทำอะไรในชั่วโมงภาษาศิลป์ สำรวจทัศนคติและการปฏิบัติ โดยทั่วไปของ เจ้าหน้าที่นักเรียนที่เกี่ยวกับการนำกลับมาใช้อีก และการจัดการกับเศษขยะ ใช้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อจัดทำแผ่นพับที่จะ สื่อ “ เรียกร้องให้ทำ ” และโน้มน้าวผู้คนที่ต้องมี ส่วนร่วมในแผนการอนุรักษ์ในโรงเรียนและหรือ ชุมชน ฝึกทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าว

9 โชคดี ! ดาวเคราะห์ของเรารอคอยความ ช่วยเหลือจากคุณ

10 Texas Recycling Links www.texasrecyclingsummit.com www.texasrecycled.org www.tnrcc.state.tx.us/exec/sbea/rtol/index.html www.tnrcc.state.tx.us www.texasrecyclesday.org www.ktb.org www.recycletx.org


ดาวน์โหลด ppt Don’t Trash the Earth การศึกษาแบบสหวิทยาการ เรื่องการนำกลับมาใช้อีกของระดับ เกรดห้า Mrs. Davis, Mrs. Dugger, and Mrs. McBride Port Neches Middle School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google