งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ
Naval Medical Department Knowledge Assets คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

2 วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ ปี งป.๕๔
กองทัพเรือจะต้องเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

3 องค์ความรู้ ของ ทร. การเตรียม กำลังรบ การใช้กำลังรบ การบริหารจัดการ
การเตรียม กำลังรบ การใช้กำลังรบ การบริหารจัดการ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

4 วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ
“ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเป็นองค์กรคุณภาพทางการแพทย์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้านการแพทย์ทางทะเล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

5 วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ
“ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเป็นองค์กรคุณภาพทางการแพทย์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้านการแพทย์ทางทะเล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

6 Naval Medical Department - Knowledge Assets
องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department - Knowledge Assets คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔

7 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department-Knowledge Assets
การเตรียม กำลังรบ KB การบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการกำลังพล ทร. Beneficiary Health service KF การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกำลังรบ ทร. Health Promotion & Fitness KP การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล ทร. Preventive Medicine การใช้ กำลังรบ KC การจัดการเมื่อเกิดการป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. Casualty Management การบริหารจัดการ KA การบริหารจัดการ Administration คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔

8 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department-Knowledge Assets
การเตรียมกำลังรบ KB การบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการกำลังพล ทร. Beneficiary Health service KF การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกำลังรบ ทร Health Promotion & Fitness KP การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล ทร Preventive Medicine การใช้กำลังรบ KC การจัดการเมื่อเกิดการป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการทางทหารของ ทร Casualty Management การบริหารจัดการ KA การบริหารจัดการ Administration คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

9 องค์ความรู้ ของ พร. : Naval Medical Department-Knowledge Assets
KB การบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการกำลังพล ทร. ระบบบริการสุขภาพของหน่วยแพทย์ ทร. ระบบบริการสุขภาพเพื่อกำลังพล ทร. KF การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกำลังรบ ทร. การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ KP การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล ทร. การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรค การป้องกันและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ ทร. อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยส่วนบุคคล KC การจัดการเมื่อเกิดการป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น การส่งกลับสายแพทย์ การบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ ทร. การบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย การบริการทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การส่งกำลังสายแพทย์ จิตเวชทหาร เวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์ทางทะเล ฯลฯ KA การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์และแผน ด้านกำลังพล งบประมาณ ส่งกำลังบำรุง สารสนเทศ ควบคุมภายใน ฯลฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google