งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดภาพสวยด้วย Paint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดภาพสวยด้วย Paint."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดภาพสวยด้วย Paint

2 PaintBrush หรือ Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows เป็น โปรแกรมวาดภาพหรือสร้างภาพกราฟิก (Graphic) สามารถนำมาใช้ ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีสีสันสวยงาม ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ Mouse และ Keyboard และยังพิมพ์ผลงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อีกด้วย

3 ขั้นตอนเข้าสู่โปรแกรม
3. เลือกAccessories 2. เลือก Program 4. คลิก Paint 1. คลิก Start

4 ส่วนต่าง ๆ ของ Paint แถบชื่อโปรแกรม แถบเมนู เครื่องมือต่าง ๆ
พื้นที่วาดภาพ แถบสถานะ ชุดแถบสี

5 เครื่องมือ ต่าง ๆ เครื่องมือเลือกวัตถุ ยางลบ ตัวดูดสี ดินสอ
สเปรย์พ่นสี กระป๋องเติมสี แว่นขยาย แปรงทาสี เพิ่มตัวอักษร เครื่องมือวาดเส้นรูปแบบ ต่าง ๆ

6 เครื่องมือในการเลือกสี
เลือกสีที่ต้องการ จากแถบเลือกสี

7 เครื่องมือในการเลือกสี
สามารถเลือกสีให้กับรูปภาพ โดยคลิกเมาส์ที่แถบเลือกสี คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ เลือกสี Foreground คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกสี Background Foreground Color Background Color

8 เครื่องมือวาดเส้น เลือกขนาดของเส้นที่ต้องการ
ลากเมาส์ให้มีขนาดที่ต้องการ คลิกเมาส์ ที่จุดเริ่มต้น

9 เครื่องมือวาดวงกลม,วงรี
เลือกรูปแบบของวงกลม Drag เมาส์วาดวงกลมให้ได้ขนาดตามต้องการ

10 เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยมพร้อมสีพื้น
คลิกเครื่องมือวาด เลือกลักษณะของรูป

11 1. Drag เมาส์ให้ได้ขนาดเริ่มต้น
2. นำเมาส์ไปวางในจุดที่ต้องการ 4. หากต้องการจบการสร้างให้ดับเบิ้ลคลิก ณ จุดที่ต้องการจบการวาด หรือ คลิกเมาส์ ณ จุดเริ่มต้นของรูปจะได้พื้นหลังเป็นสี Background 3. คลิกเมาส์จะทำให้เกิดเส้นวิ่งจากจุดแรก

12 เครื่องมือสำหรับพ่นสี
คลิกที่เครื่องมือพ่นสี เลือกสีที่ต้องการ

13 เลือกขนาดหัวเสปรย์จาก Line Width Box
ทดลอง Drag เมาส์ดูผลลัพธ์ที่ได้

14 เครื่องมือสำหรับลงสี (กระป๋องเทสี)
คลิกเมาส์ที่กระป๋องเทสี เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการลงสีแล้วคลิกเมาส์ ในการลงสีรูปภาพจะต้องเป็นรูปภาพปิดหากมีช่องว่าง ระหว่างเส้นต่อจะทำให้สีทะลักออกมาบริเวณนอกรูปภาพได้

15 แปรงและดินสอสี Brush 1. คลิกเมาส์ที่ปุ่มแปรงหรือดินสอสี
2. เลือกสีทีต้องการ 3. เลือกลักษณะปลายของแปรง

16 เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งที่ต้องการวาดแล้วDrag เมาส์ ดูผลลัพธ์ที่ได้

17 เครื่องมือวาดเส้นโค้ง
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่มวาดเส้นโค้ง 3. เลือกขนาดของเส้นจาก Line Width Box 2. เลือกสีทีต้องการ

18 คลิกเมาส์ 3 จุดจะได้เส้นโค้งแบบปิด
จุดที่1 จุดที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้ จุดที่ 2 คลิกเมาส์ 3 จุดจะได้เส้นโค้งแบบปิด Drag เมาส์ถึงจุดนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ จุดที่2 จุดเริ่มต้น ลากเส้นตรง 1 เส้นแล้วคลิกเมาส์ 2 จุดจะได้ส่วนโค้งแบบเปิด จุดที่ 3

19 เครื่องมือลบวัตถุ (ยางลบ)
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่มยางลบ 2. เลือกขนาดของยางลบ

20 3. Drag เมาส์บริเวณที่ต้องการลบ
ผลลัพธ์ที่ได้

21 เครื่องมือเลือกวัตถุ
เครื่องมือเลือกวัตถุแบบอิสระ

22 ชี้เมาส์ไปยังจุดเริ่มต้นของวัตถุที่ต้องการ
ลากเมาส์ให้ปรากฎเส้นคลุมวัตถุนั้น ในกรณีของเครื่องมือเลือกวัตถุแบบอิสระเราต้อง Drag เมาส์ไปรอบๆวัตถุที่ต้องการเลือกจนเมาส์กลับมายังจุดเริ่มต้น จะเกิดเส้นคลุมวัตถุนั้น

23 การพิมพ์ตัวอักษร หรือข้อความ
คลิกเมาส์ที่ปุ่มFont นำเมาส์ไปคลิกตำแหน่งที่ต้องการจะพิมพ์อักษร

24 4. จัดรูปแบบต่าง ๆตัวอักษรหนา,เอียง,ขีดเส้นใต้
3. ปรับขนาด 2. คลิกเลือกรูปแบบของ font ที่ต้องการ

25 5. พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการ

26 คำสั่งเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
คำสั่งเปิดหน้าต่างการทำงานใหม่ File>New

27 กรณีที่ยังไม่ได้เก็บ File เก่าโปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันเกี่ยวกับการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
คลิก Yes เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล คลิก No เมื่อไม่ต้องการจัดเก็บข้อมูล คลิก Cancel เมื่อจะยกเลิกคำสั่ง File New

28 คำสั่งการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล Save
คำสั่งบันทึกข้อมูลในกรณีบันทึกครั้งแรก File > Save

29 1.เลือก Directories ที่ต้องการเก็บข้อมูล
2.พิมพ์ชื่องานที่ File name 3.เลือกแบบของรูปภาพที่ต้องการจะSaveที่ Save as type 4.จากนั้นคลิก Save

30 คำสั่งเรียกแฟ้มข้อมูล
คลิกเมนู File > Open

31 จะปรากฏกล่องโต้ตอบดังรูป
เลือก Directoriesที่ต้องการ เลือก File ที่ต้องการ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open

32 การพิมพ์ภาพ การติดตั้งเครื่องพิมพ์และกำหนดกระดาษเพื่อพิมพ์ภาพ File>Page Setup

33 กำหนดการพิมพ์ตามแนวตั้ง Portrait หรือตามแนวนอน Landscape
กำหนดขนาดกระดาษ กำหนดวิธีป้อนกระดาษ กำหนดการพิมพ์ตามแนวตั้ง Portrait หรือตามแนวนอน Landscape ตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย,ขวา,บน,ล่าง คลิกปุ่ม OK

34 การพิมพ์ออกเครื่องPrinter
File>Print

35 สั่งPrintทั้งหมด 2. จำนวนสำเนาที่ต้องการ
1.เลือกเครื่องPrinterที่ใช้พิมพ์ 2. จำนวนสำเนาที่ต้องการ สั่งPrintทั้งหมด สั่งPrintเฉพาะหน้าที่กำหนด 3. คลิก OK

36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดทำโดย kru"lek" กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วาดภาพสวยด้วย Paint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google