งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๕ 7

2 ที่ตั้งสำนักงาน เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์/โทรสาร

3 อาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายใน

4 ห้องทำงานหัวหน้าฝ่ายฯ,สร.ผด.และธุรการ

5 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และเก็บแผนที่
ภายนอก ภายใน ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และเก็บแผนที่

6

7 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายสุรพงษ์ เลิศรัตนศาสตร์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12 ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ 2 อัตรา นายมาโนชญ์ ชุมยวงศ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน สร.ผด. 1/12 นายอดิเทพ คำชุ่ม ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช.3 นายสุชาติ ทองโพธิ์ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.2 นายวันชัย รุ่งขจร นางสาววรรณิดา นุชเทียม ตำแหน่งช่างฝีมือสนามช.3 ลูกจ้างประจำ 6 อัตรา นายศักดา กล่ำชัย ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.4/หน. นายนรินทร์ ปืนกระโทก ตำแหน่งช่างสำรวจ ช.3

8 รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12 ครอบครองอยู่
จำนวน (อัน/เครื่อง/ชุด) จำหน่ายปี จำหน่ายแล้ว เหลือ ชำรุด/อยู่ในคลัง ใช้ได้ 50 51 52 53 - รถยนต์ 3 - - ตู้ไม้อัด,ตู้เก็บเอกสาร,ตู้เก็บแผนที่ไม้ 6 - ไม้สต๊าฟ 11 5 - กล้องระดับ - กล้องวัดมุม (Total Station) - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องวิทยุสื่อสารพกพา เครื่องรังวัดพิกัด GPS. มือถือ เครื่องบันทึก(Eternal Hard Disk) (Notebook) ยี่ห้อ DELL Notebook ยี่ห้อ ACER

9 รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12 ต้องการเพิ่มเติม
รวมจำนวน (อัน/เครื่อง/ชุด) หมายเหตุ - ไม้สต๊าฟแบบพับ 4 เมตร 2 มีอยู่ 4 ตัวชำรุด ตัวเลขมองไม่ชัดเจน - ไม้สต๊าฟแบบชักยาว 4 เมตร มีอยู่ 2 ตัวไม่พอใช้งาน และเก่าแล้ว - กล้องระดับกำลังขยาย 30 เท่า ขึ้นไป 1 ไม่มีใช้ กล้องที่มีอยู่มีกำลังขยาย แค่ 28 เท่า ใช้เฉพาะสำรวจรูปตัด ไม่เหมาะสำหรับเดินเส้นฐานงานระดับ ชั้นที่ 3 และชำรุดรอแจ้งอยู่ 4 ตัว

10 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Plot งานแผนที่ ที่ช่างฯสำรวจมาจากสนาม ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งชำนาญงานพิมพ์เอกสาร จากคอมพิวเตอร์ ต้องการแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าใหม่ ในสถานที่ทำงาน เนื่องจากการเดินสายไฟฟ้าเดิม ไม่เรียบร้อย อาจเกิดอันตรายเกิดอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

11 ภาพรวมแผงควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงาน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12
ภาพรวมแผงควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงาน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12

12 ภาพของสวิทส์ควบคุมไฟฟ้าในสำนักงาน ฝ่ายฯ12
สะพานไฟควบคุมไฟฟ้าทั้งสำนักงาน สะพานไฟรอง

13 ภาพของสวิทส์ควบคุมไฟฟ้าในสำนักงาน ฝ่ายฯ12
สะพานไฟรอง สะพานไฟรอง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google