งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cause & Effect Diagram 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cause & Effect Diagram 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cause & Effect Diagram 1

2 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ
ผังก้างปลา 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ

3 ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)
ผังก้างปลากลยุทธ์ 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ ปัจจัยภายนอก (PEST)

4 4 Workshop

5 ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 1 (Strategy Map) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ
Vision Mission / Values Goals (4 years) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ ลูกค้า ประสิทธิผล ผลลัพธ์ / เป้าหมาย ผลลัพธ์ / เป้าหมาย การเงิน คุณภาพ กระบวนการ ประสิทธิภาพ กระบวนการ / วิธีการ การเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร กระบวนการ / วิธีการ

6 ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 2 (Strategy Map) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ
Vision Mission / Values Goals (4 years) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ / เป้าหมาย คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ / เป้าหมาย กระบวนการ / วิธีการ


ดาวน์โหลด ppt Cause & Effect Diagram 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google