งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกำลังการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกำลังการผลิต
ขนิษฐา ศรีนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ความหมาย กำลังการผลิต  (capacity)    คือ    อัตราสูงสุดที่ระบบการผลิต สามารถผลิตได้เต็มที่ในช่วงเวลาหนึ่งของดำเนินงาน    

3 ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต
การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดตารางการผลิต การบริหารวัสดุให้พอต่อการผลิต การบำรุงรักษา การออกแบบงานและบริหารบุคลากร

4 การวัดกำลังการผลิต การวัดกำลังการผลิตจากผลผลิต
การวัดกำลังการผลิตจากผลผลิต    การวัดกำลังการผลิตจากปัจจัยการผลิต Peak  Capacity  Rated  Capacity    Effective  Capacity   

5 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว
1. หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคา ขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

6 การกำหนดระดับของกำลังการผลิตมีอยู่ 3 ระดับ
การกำหนดระดับของกำลังการผลิตมีอยู่  3  ระดับ กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์สูงสุด กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์เฉลี่ย กำลังการผลิตในระดับอุปสงค์ต่ำสุด

7 การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต
ขนาดการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์ในการจัดการกำลังการผลิต

8 คำถาม กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย
การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัดคืออะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัยอะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวคำนึงถึงเรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิตมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google