งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปสงค์ อุปทาน และ การกำหนดราคา Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปสงค์ อุปทาน และ การกำหนดราคา Applications"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปสงค์ อุปทาน และ การกำหนดราคา Applications

2 Example 1 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดของไปรษณียบัตร อีก 30 วันจะมีการเปิดให้ส่งไปรษณียบัตรชิงโชคลุ้นฟุตบอลแมนยูกับทีมชาติ โดยมีรางวัลสำหรับผู้โชคดี 10 ล้านบาท แล้วกลไกการปรับตัวของดุลยภาพตลาดจะเป็นอย่างไร จงอธิบายโดยใช้ภาพประกอบ

3 S E’ P’ E P D’ D Q Q’ ระยะสั้น 5 -10 วัน ราคาไปรษณียบัตร
ปริมาณไปรษณียบัตร

4 S S’ E’ P’ E E’’ P D’ D Q Q’ Q’’ ระยะยาว ยาวกว่า 5 -10 วัน
ราคาไปรษณียบัตร S S’ E’ P’ E E’’ P D’ D Q Q’ Q’’ ปริมาณไปรษณียบัตร

5 Example 2 สมมติให้ D และ S เป็นเส้นอุปสงค์และอุปทานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หากต่อมามีการออกกฎหมายคุ้มครอง Software และมีการกวดขันต่อ Software เถื่อน ทำให้ไม่มีการขาย CD เถื่อนได้เลย ( ซวย ) ถามว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเส้น Demand และ Supply ของ PC

6 ระยะสั้น ราคา PC S E P E’ P’ D D’ Q’ Q ปริมาณ PC

7 ระยะยาว ราคา PC S’ S E P E’ P’ D D’ Q’’ Q’ Q ปริมาณ PC

8 Example 3 ให้ D และ S เป็นเส้นอุปสงค์และอุปทานของคอฟฟี่เมต หากในปีหน้ารัฐบาลขึ้นภาษีแก่ผู้ผลิตกาแฟ ตลอดจนเก็บภาษีแก่ผู้ที่ซื้อกาแฟดื่มเพิ่มขึ้น ทำให้ราคากาแฟมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วอุปสงค์และอุปทานของคอฟฟี่เมต จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้หากคิดว่าชาเป็นสินค้าทดแทนกาแฟ แล้วจะมีผลกระทบอย่างไร

9 คอฟฟี่เมต ราคา คอฟฟี่เมต S’ S E P E’ P’ D D’ Q’ Q ปริมาณคอฟฟี่เมต

10 ชา ราคาชา S S’ E’ P’ E P D’ D Q Q’ ปริมาณชา

11 Example 4 ให้ D และ S เป็นอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน ( นักวิทยาศาสตร์ ) หากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมและต้องมีความทันสมัย ( นั่นคือต้องการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ) เส้นอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานนี้จะมีผลกระทบอย่างไร ( วิเคราะห์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว )

12 S P’ E’ E P D’ D Q Q’ นักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์
ปริมาณนักวิทยาศาสตร์

13 S S’ E’ P’ E P D’ D Q Q’ นักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์
ปริมาณนักวิทยาศาสตร์

14 Example 5 จากข้อที่ 5 กลับมาสู่โลกความเป็นจริง หากรัฐบาลไม่สนับสนุนในด้านเทคโนโลยี กลับมาให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการให้ทุกบริษัทต้องจ้างนักเศรษฐศาสตร์ ( มธ. ) ( ซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้นมานานแล้ว ) ในอัตราค่าตัวที่สูงขึ้นเป็น 3 เท่า จะส่งผลกระทบอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่ออุปสงค์และอุปทานของนักวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์

15 S’ S P E P’ E’ D D’ Q’ Q นักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์
ปริมาณนักวิทยาศาสตร์

16 Example 6 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดสินค้าเกษตรที่มีการลงมือเพาะปลูกไปแล้ว ( ซึ่งอุปทานตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าไร ) หากต่างประเทศต้องการสินค้านั้นเป็นอย่างมาก ดุลยภาพตลาดจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร จงอธิบายโดยใช้แผนภาพประกอบ

17 ราคาผลไม้ S E’ P’ P E D’ D Q ปริมาณผลไม้


ดาวน์โหลด ppt อุปสงค์ อุปทาน และ การกำหนดราคา Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google