งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2 ความเป็นมา โรงแรม ช่ออินทนิล เป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้บริการบุคคลทั่วไป และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย โรงแรมช่ออินทนิลเป็นโรงแรมขนาด 4 ชั้น จำนวนห้องพัก 40 ห้อง ซึ่งห้องพักมี 3 ประเภท คือ ประเภท VIP , ประเภททั่วไป และประเภทห้องพักรวม ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก สามารถจองล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเมื่อจองแล้วจะต้องเช็คอินเข้าพักตามกำหนดเวลา หากไม่มาตามกำหนด บุคคลนั้น จะขึ้นบัญชีดำ (Black list) ของโรงแรมไว้ ซึ่งจะไม่สามารถจองล่วงหน้าได้อีก

3 ลูกค้าที่เข้าพัก อาจจองล่วงหน้า หรือไม่จองก็ได้ ซึ่งเมื่อลูกค้าเข้าพักแล้ว โรงแรมจะเก็บประวัติการเข้าพักไว้ เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ และเป็นข้อมูลของโรงแรมต่อไป และวันแรกที่ลูกค้าเข้าพัก จะต้องแจ้งจำนวนวันที่จะเข้าพักให้กับพนักงานทราบ หากพักเพียงวันเดียว ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าที่พัก และ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการเข้าพักให้กับลูกค้าทันที แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการพักมากกว่า 1 วัน ในวันแรกจะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักก่อน 1 คืน และเมื่อถึงกำหนดเช็คเอาท์ จึงจะชำระเงินที่เหลือ และได้รับใบเสร็จรับเงิน

4 วิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ process ในระบบ เขียน Process Model
เขียน Data Model Input Output Form

5 วิเคราะห์ process ในระบบ
โรงแรมช่ออินทนิลเป็นโรงแรมขนาด 4 ชั้น จำนวนห้องพัก 40 ห้อง ซึ่งห้องพักมี 3 ประเภท คือ ประเภท VIP , ประเภททั่วไป และประเภทห้องพักรวม ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก (บุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย) สามารถจองล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเมื่อจองแล้วจะต้องเช็คอินเข้าพักตามกำหนดเวลา หากไม่มาตามกำหนด บุคคลนั้น จะขึ้นบัญชีดำ (Black list) ของโรงแรมไว้ ซึ่งจะไม่สามารถจองล่วงหน้าได้อีก

6 การเข้าพัก ลูกค้าที่เข้าพัก อาจจองล่วงหน้า หรือไม่จองก็ได้
การเข้าพัก ลูกค้าที่เข้าพัก อาจจองล่วงหน้า หรือไม่จองก็ได้ เมื่อลูกค้าเข้าพักแล้ว โรงแรมจะเก็บประวัติการเข้าพักไว้ เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ และเป็นข้อมูลของโรงแรมต่อไป วันแรกที่ลูกค้าเข้าพัก จะต้องแจ้งจำนวนวันที่จะเข้าพักให้กับพนักงานทราบ หากพักเพียงวันเดียว ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าที่พัก และ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการเข้าพักให้กับลูกค้า แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการพักมากกว่า 1 วัน ในวันแรกจะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักก่อน 1 คืน และเมื่อถึงกำหนดเช็คเอาท์ จึงจะชำระเงินที่เหลือ และได้รับใบเสร็จรับเงิน

7 Context Diagram ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่สามารถจองหรือเข้าพักโรงแรมได้ ผู้จัดการ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าบริการของห้องพัก

8 Data Flow Diagram 1 2 3 4 5 ผู้จัดการ ลูกค้า ข้อมูลการจอง
ข้อมูลห้องพัก 1 จัดการข้อมูล ห้องพัก 2 จอง ห้องพัก ข้อมูลการเข้าพัก ข้อมูลห้องพัก 3 Check in ห้องพัก ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจอง ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลการจอง D1 ห้องพัก ข้อมูลลูกค้า D2 รายการจอง D4 ลูกค้า รายงานสรุป การเข้าพัก ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลการเข้าพัก 4 พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน D3 รายการ Check in 5 พิมพ์รายงานสรุป ข้อมูลการเข้าพัก D5 ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลการเข้าพัก ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลการเข้าพัก

9 Entity ห้องพัก (room) การจอง (reserve) ลูกค้า (customer)
การเข้าพัก (checkin) ใบเสร็จรับเงิน (receipt)

10 attribute room (room-no, room-rate, room-type)
reserve (res-no, res-date, res-name, res-checkin-date, res-day) customer (cus-no, cus-name, cus-tel) checkin (checkin-no, checkin-date, checkout-date) receipt (rec-no, rec-amount, rec-date)

11 relationship

12 E-R Diagram 1 To be N N By room Room reserve 1 1 1 customer have 1 1
checkin N to be 1 create 1 receipt

13 Table

14

15

16

17

18

19

20 Input Output Form

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google