งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว wedding & Equipment
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อพัฒนาระบบอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 2. เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า 3. เพื่อประหยัดเวลาการเดินทางไปใช้บริการที่ร้านแก่ลูกค้า 4. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

3 ขอบเขตของโครงงาน 1. มีระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ขอเข้าใช้บริการและเก็บประวัติการเข้าใช้บริการ 2. สามารถจัดการสินค้า เพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดของอุปกรณ์งานแต่งและสินค้าได้ 3. สามารถเช่าสินค้างานแต่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น ฉากหลัง ซุ้ม ผ้าตกแต่ง ตั่งรดน้ำสังข์ พรม อุปกรณ์ จัดดอกไม้ ชั้นว่างของชำร่วย กล่องใส่ซอง พานแหวนหมั่น ตะกร้าใส่ดอกไม้สำหรับโปรย ชุดประดับโต๊ะลงทะเบียน 4. สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้างานแต่ง และสามารถยืนยันและตรวจสอบการโอนเงินค่ามัดจำได้ 5. สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เช่น ของชำร่วย พวงมาลัย ตุ๊กตาหมีแต่งงาน 6. สามารถคิดค่าบริการโดยคำนวณจากอุปกรณ์งานแต่งและสินค้าผ่านทางระบบ โดยแยกค่ามัดจำ และค่าบริการส่วนที่เหลือได้

4 ขอบเขตของโครงงาน(ต่อ)
7. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้บริการเช่า-ซื้อสินค้า 8. สามารถสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์การ์ดผ่านระบบออนไลน์ 9. สามารถออกรายงานจัดทำยอดสรุปได้ 9.1 รายงานการเช่าอุปกรณ์ของสมาชิก 9.2 รายงานการขายสินค้า 9.3 รายงานสรุปอุปกรณ์และสินค้าที่มียอดเช่าและยอดขายมากที่สุด 9.4 รายงานการเข้าใช้บริการของลูกค้า 9.5 รายงานยอดสรุปข้อมูลสมาชิก

5 กระบวนการทำงานแบบเดิม
เริ่มลูกค้าเดินทางมาที่ร้านเลือกดูสินค้าจาก แคตตาล็อกแล้วเลือกสินค้าตามต้องการ เจ้าของกิจการตรวจสอบข้อมูลสินค้าว่าสินชิ้นนี้สามารถเช่าได้หรือไม่ เพราะสินค้าบางชิ้นที่ลูกค้าต้องการอาจมีลูกค้าคนอื่นกำลังเช่าอยู่ก็เป็นได้ เมื่อตรวจสอบสินค้าแล้วสามารถเช่าได้ ก็ทำการจัดเตรียมสินค้าและทำเอกสารสัญญาระหว่างเจ้าของกิจการและลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของทางร้าน ลูกค้าจ่ายมัดจำสินค้าตามสัญญาพร้อมกันรับสินค้า เมื่อหลังเสร็จสิ้นสัญญาลูกค้าต้องนำสินค้ามาคืนในเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งคืนเพราะถ้าสินค้าเกิดการชำรุด ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มตามความเห็นของเจ้าของกิจการ แต่ถ้าสินค้าไม่ชำรุดและครบตามจำนวน ลูกค้าจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นเจ้าของกิจการจะทำการยกเลิกสัญญาแล้วเขียนใบเสร็จให้กับลูกค้า เป็นการเสร็จสิ้น

6 กระบวนการทำงานเดิมของระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว

7 กระบวนการทำงานใหม่ของระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว

8 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว

9 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว(จัดการข้อมูลพื้นฐาน)

10 การเช่าและซื้อสินค้า (กรณีค้นหาข้อมูล)

11 การเช่าและซื้อสินค้า (กรณีเลือกสินค้าเพิ่ม)

12 การเช่าและซื้อสินค้า (กรณีลบสินค้า)

13 การเช่าและซื้อสินค้า (กรณียืนยันการซื้อสินค้า)

14 สั่งพิมพ์การ์ด(กรณีค้นหาข้อมูล)

15 สั่งพิมพ์การ์ด

16 สั่งพิมพ์การ์ด(กรณีเลือกสินค้าเพิ่ม)

17 สั่งพิมพ์การ์ด(กรณีแก้ไข)

18 สั่งพิมพ์การ์ด(กรณีลบสินค้า)

19 สั่งพิมพ์การ์ด(กรณียืนยันสินค้า)

20 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อสินค้า(กรณีค้นหาข้อมูล)

21 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อสินค้า(กรณีเปลี่ยนสถานะ)

22 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อสินค้า(กรณีพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน)

23 การชำระเงิน

24 จัดการหมวดหมู่สินค้า(กรณีค้นหา)

25 จัดการหมวดหมู่สินค้า(กรณีเพิ่มข้อมูล)

26 จัดการหมวดหมู่สินค้า(กรณีแก้ไขข้อมูล)

27 จัดการหมวดหมู่สินค้า(กรณีลบข้อมูล)

28 จัดการสินค้า(กรณีค้นหาข้อมูล)

29 จัดการสินค้า(กรณีเพิ่มข้อมูล)

30 จัดการสินค้า(กรณีแก้ไขข้อมูล)

31 จัดการสินค้า(กรณีลบข้อมูล)

32 แผนภาพคลาสระบบในระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์

33 ซีเควนซ์ของการเช่าและซื้อสินค้า

34 ซีเควนซ์ของการตรวจสอบการเข้าใช้บริการเช่าซื้อสินค้า

35 ซีเควนซ์ของการชำระเงิน

36 ซีเควนซ์ของการตรวจสอบสถานะการเช่าซื้อสินค้า

37 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google