งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin

2 Aj.Wichan Hongbin

3 ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ผู้จัดการ
ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง/เรียกดู ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง/เรียกดู ผู้จัดการ Aj.Wichan Hongbin

4 ข้อมูลลูกค้า/เลือกรถ /มัดจำ สัญญาเช่า
เช่ารถ รายละเอียดรถ/สัญญาเช่า Aj.Wichan Hongbin

5 Aj.Wichan Hongbin

6 Aj.Wichan Hongbin

7 Aj.Wichan Hongbin

8 จาก Slide ที่ผ่านมา ให้นำ Process ที่ Explode มารวมเป็นภาพเดียวกัน
Aj.Wichan Hongbin

9 Aj.Wichan Hongbin

10 กรณีศึกษา ในส่วนงานคิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานแห่งหนึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่จะนำสมุดบันทึกเวลาเข้าทำงาน และเวลาออกจากงานของพนักงานทุกคนที่เขียนลงในสมุดมาคำนวณหาค่าล่วงเวลา โดยใช้เครื่องคิดเลข แล้วเขียนรายงานขอเบิกเงินทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงานไปให้ผู้จัดการพิจารณา หลังจากนั้นจึงนำเงินมาจ่ายให้กับพนักงาน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานทุกคนด้วย จากกรณีดังกล่าวพบว่า มีความผิดพลาดหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการจัดทำเอกสารแบบ Manul ดังนั้นจึงให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFDs เป็นเครื่องมือในการออกแบบในระดับ Context Diagram Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google