งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งการมองล่วงหน้า - ดักปัญหา การลดการใช้ขยะของชุมชน การเยี่ยมบ้านเด็กของครู-อสม. การส่งเสริมและป้องกันโรค การวิจัยความต้องการประชาชน การรับฟัง-ตอบปัญหาประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งการมองล่วงหน้า - ดักปัญหา การลดการใช้ขยะของชุมชน การเยี่ยมบ้านเด็กของครู-อสม. การส่งเสริมและป้องกันโรค การวิจัยความต้องการประชาชน การรับฟัง-ตอบปัญหาประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มุ่งการมองล่วงหน้า - ดักปัญหา

4 การลดการใช้ขยะของชุมชน การเยี่ยมบ้านเด็กของครู-อสม. การส่งเสริมและป้องกันโรค การวิจัยความต้องการประชาชน การรับฟัง-ตอบปัญหาประชาชน การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่

5 มุ่งเป้าหมายที่จุดสำคัญเป็นหลัก

6 การเน้นศิลปวัฒนธรรมชุมชน การเน้นการท่องเที่ยว การเน้นการมีส่วนร่วมประชาชน การเน้นสิ่งแวดล้อม การเน้นเกษตรอินทรีย์ การเน้นวินัยสังคม การเน้นการเมืองภาคประชาชน

7 มุ่งทำแต่สิ่งที่เราเก่ง + เด่น + ทำได้

8 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมชุมชน ศักยภาพด้านการผลิตและตลาด ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง

9 มุ่งการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคม

10 การหาอาชีพรองรับการเลิกจ้าง การพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถรอบด้าน การส่งเสริมการใช้ควายทำนา การสร้างตลาดและหาตลาด การส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น การแยกขยะและใช้ประโยชน์

11 มุ่งการพัฒนาแบบทวนกระแส

12 การสร้างค่านิยมทางจิตใจ มากกว่าเรื่องวัตถุ การลดการบริโภคแทนที่การมุ่ง ผลิตเพื่อขาย การเน้นสิ่งแวดล้อมกว่าเศรษฐกิจ การใช้กฎสังคมแทนกฎหมาย การเน้นตลาดมากกว่าการผลิต

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt มุ่งการมองล่วงหน้า - ดักปัญหา การลดการใช้ขยะของชุมชน การเยี่ยมบ้านเด็กของครู-อสม. การส่งเสริมและป้องกันโรค การวิจัยความต้องการประชาชน การรับฟัง-ตอบปัญหาประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google