งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Journal Link ระบบสมาชิก และ การนำเข้าข้อมูลวารสาร พรพรรณ บุญยะทิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Journal Link ระบบสมาชิก และ การนำเข้าข้อมูลวารสาร พรพรรณ บุญยะทิม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Journal Link ระบบสมาชิก และ การนำเข้าข้อมูลวารสาร พรพรรณ บุญยะทิม pornpan@nstda.or.th

2 Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารใน ประเทศไทย รวมวารสารภาษาไทยและ ต่างประเทศ ข้อมูลเฉพาะรายการ บรรณานุกรม ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม

3 ► ระบบสมาชิก  เป็นห้องสมุด  นำรายการวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง Journal Link เพื่อแสดงบนเว็บ ► ระบบการนำเข้าข้อมูลวารสาร  หลักเกณฑ์การลงรายการวารสาร (Holdings)

4 www.journallink.or.th

5 ข้อมูลที่ต้องการในการสมัคร สมาชิก

6 ห้องสมุด สมาชิก

7 ► มหาวิทยาลัย (รัฐ และ เอกชน) = 122 ► มหาวิทยาลัยราชภัฎ =9 ► มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 8 ► หอสมุดแห่งชาติ = 1 ► วิทยาลัย = 5 ► สภาวิจัย = 1 ► โรงพยาบาล = 19 ► ส่วนราชการ กรม = 26 ► สถาบัน = 8 ► สถาบันการเงิน = 2 ► รัฐวิสาหกิจ = 3 ► บริษัท = 2 หน่วยงานห้องสมุดสมาชิก 206 แห่ง

8 การนำเข้าข้อมูลวารสาร

9 เบื้องหลังการนำเข้าข้อมูล www.journallink.or.th/member

10 www.journallink.or.th/member

11

12

13

14

15 ปรับปรุง แก้ไข holdings

16 เพิ่มรายการใหม่ ตรวจสอบข้อมูลก่อน

17 ► สมาชิกน้องใหม่ล่าสุด ► ห้องสมุดลงวารสารมากที่สุด ► ห้องสมุดลงวารสารน้อยที่สุด 0 ?

18 ขอบคุณค่ะ pornpan@nstda.or.th


ดาวน์โหลด ppt Journal Link ระบบสมาชิก และ การนำเข้าข้อมูลวารสาร พรพรรณ บุญยะทิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google