งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link
รัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Journal Link

3 ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นวารสารและการสั่งสำเนาบทความ
ผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ให้บริการในห้องสมุดสืบค้นและสั่งสำเนาด้วยวิธีการเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

4 ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ส่วนห้องสมุด)
ระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ส่วนห้องสมุด) ตัวอย่าง คุณจตุพร พุทธรักษา ต้องการขอรับบริการสำเนาบทความชื่อ Use of parabolic trough solar energy collectors for sea-water desalination เขียนโดย Kalogirou S. ในวารสารชื่อ Applied Energy (ISSN: ) vol.60 no.2 JUN 1998 หน้า การสืบค้นวารสารและสั่งสำเนา จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

5 เข้าระบบผู้ใช้ทั่วไปที่ http://www.journallink.or.th
เข้าระบบผู้ใช้ทั่วไปที่ กรุงเทพฯ กรอกข้อมูลผู้สืบค้น นักศึกษา สถานศึกษา กดปุ่ม‘Continue’

6 คลิก ชื่อวารสาร

7 พิมพ์ชื่อวารสาร Applied Energy กดปุ่ม “ค้นหา”

8 คลิกที่ Applied Energy

9 จะพบชื่อห้องสมุดที่มีวารสาร Applied Energy ที่ต้องการ
ให้ตรวจและเลือกสั่งสำเนาจากห้องสมุดที่มีวารสารฉบับที่ต้องการ

10 พิมพ์รหัส PIN ที่ปรากฎในบัตร PIN ของ journal link
********** กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

11 กดที่นี่

12

13 บัตร PIN

14 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
60 2 1998 JUN 65 88 24 Use of parabolic trough solar energy collectors for seawate Kalogirou S. . ไปรษณีย์ธรรมดา จตุพร พุทธรักษา 985 ซอยตากสิน25 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600 นิสิต-นักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี สถานศึกษา การวิจัย กดปุ่ม “ดำเนินการ”

15 ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกได้
พิจารณาค่าบริการและเงื่อนไขที่ปรากฏ เลือกกดปุ่ม “ยืนยัน”/หรือ “ยกเลิก”หากไม่พอใจค่าบริการหรือเงื่อนไข

16 หากท่านยืนยัน การสั่งสำเนาบทความจะสมบูรณ์
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจะได้รับการแจ้งเตือนโดยระบบอัตโนมัติในทันที ซึ่งท่านสามารถติดตามการดำเนินการได้ที่ PIN จบการทำงาน

17 บริการเอกสารฉบับเต็ม
(Document Delivery Service)

18 บริการเอกสารฉบับเต็ม
(Document Delivery Services) ประเภททรัพยากรที่ให้บริการต่างประเทศและในประเทศ สำเนาบทความจากวารสาร รายงานการประชุม รายงานการวิจัย สิทธิบัตร บทความของหนังสือ สั่งซื้อหนังสือ ยืมหนังสือ รายงานการวิจัย การประชุม สำเนาวิทยานิพนธ์ เอกสารตามต้องการของผู้ขอรับบริการ

19 บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services)
อัตราค่าบริการ บทความจากต่างประเทศ ราชการ บาท (2-3สัปดาห์) ด่วน 3, บาท( 24 ชม.) เอกชน บาท (2-3สัปดาห์) ด่วน 3, บาท (24 ชม.) สิทธิบัตร บาท (2-3 สัปดาห์) หนังสือ รายงานการประชุม บาท/เรื่อง (ค่าบริการ) ( 30วัน) ยืมหนังสือจากต่างประเทศ 2, บาท/เรื่อง (3-4 สัปดาห์) วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฉบับพิมพ์(ไม่เย็บเล่ม) , บาท/เรื่อง (2-3 สัปดาห์) WEB Download , บาท/เรื่อง (2วัน) สำเนาวิทยานิพนธ์ไทย บาท/เรื่อง (1-2 สัปดาห์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : ต่อ 1237 (รัตนา), 1239(วาทินี)

20 บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services)
ช่องทางการขอรับบริการ: โทรศัพท์ : ต่อ 1237 (รัตนา), 1239 (วาทินี) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : โทรสาร : ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สวทช. ชั้น 2 สำนักงานกลาง

21 Q&A


ดาวน์โหลด ppt บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google