งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
The national library of Thailand

2 คุณลักษณะของระบบ ISBN
สมาชิก เจ้าหน้าที่ Web Server Database Server สมาชิก เจ้าหน้าที่ สมาชิก เจ้าหน้าที่

3 คุณลักษณะของระบบ ISBN
สมาชิกสามารถส่งรายการคำขอ ISBN ด้วยตนเองจากทาง Website ของทางหอสมุดแห่งชาติ สมาชิกสามารถติดตามสถานะคำร้องของสมาชิกเองได้ จากทาง Website ของทางหอสมุดแห่งชาติ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการขอ ISBN ย้อนหลังได้ทุกรายการของสมาชิก

4 คุณลักษณะของระบบ ISBN
สมาชิกสามารถพิมพ์เอกสาร ISBN ของสมาชิกจากทาง Website ได้ สมาชิกที่ได้ส่งสิ่งพิมพ์ให้กับทางหอสมุดแห่งชาติแล้วรายการสิ่งพิมพ์จะปรากฏที่หน้าแรกของ Website ของหอสมุดแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาสิ่งพิมพ์ได้

5 คุณลักษณะของระบบ ISBN
สมาชิกที่ได้ส่งสิ่งพิมพ์ให้กับทางหอสมุดแห่งชาติแล้วจะสามารถนำรูปภาพของหน้าปกหนังสือเข้ามาสู่ระบบได้เองจากทาง Web Site สำหรับสมาชิกที่มีการขอ ISBN ในจำนวนมาก สามารถส่งแฟ้มข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์มาทางหอสมุดแห่งชาติเพื่อที่ออก ISBN เป็นชุดและส่งแฟ้มข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์พร้อม ISBN กลับมายังสมาชิก

6 ขั้นตอนในการใช้ระบบ ISBN
The national library of Thailand

7 รับรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
สมาชิก หอสมุดแห่งชาติ บันทึกข้อมูลสมาชิก ระบุชุด ISBN สมัครสมาชิก รับรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน LOGIN เข้าสู่ระบบ จัดส่งรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

8 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคำร้องพร้อมสร้าง ISBN
สมาชิก หอสมุดแห่งชาติ เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคำร้องพร้อมสร้าง ISBN ขอ ISBN ผ่านทาง Website ตรวจรายการขอ ISBN พิมพ์เอกสาร ISBN

9 นำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล สร้างแฟ้มข้อมูลสิ่งพิมพ์พร้อม ISBN
สมาชิก หอสมุดแห่งชาติ ขอ ISBN ผ่าน แฟ้มข้อมูลสิ่งพิมพ์ นำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล สร้าง ISBN เป็นชุด สร้างแฟ้มข้อมูลสิ่งพิมพ์พร้อม ISBN ส่งกลับสมาชิก นำข้อมูลไปใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลจาก Website

10 ส่งสิ่งพิมพ์ตามจำนวนที่กำหนด
สมาชิก หอสมุดแห่งชาติ รับสิ่งพิมพ์ บันทึกการรับสิ่งพิมพ์เข้าสู่ระบบ ส่งสิ่งพิมพ์ตามจำนวนที่กำหนด

11 The national library of Thailand
ISBN Demo System The national library of Thailand

12 The national library of Thailand
Question & Answer The national library of Thailand


ดาวน์โหลด ppt ระบบการออกเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google