งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครเป็นสมาชิก กรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว กรุณาส่งอีเมล แจ้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครเป็นสมาชิก กรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว กรุณาส่งอีเมล แจ้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.journallink.or.th

2

3

4 การสมัครเป็นสมาชิก กรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว กรุณาส่งอีเมล แจ้งที่ preeyaporn.r@chula.ac.th

5 ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือยัง โดยค้นที่ องค์กรหรือสถาบัน

6 ผลการค้นองค์กรหรือสถาบัน คลิก Journal Lists เพื่อดู รายชื่อวารสาร ทั้งหมดของแต่ ละหน่วยงาน / ห้องสมุด

7

8

9 ผลการค้นหาวารสารตามหัว เรือง

10

11

12

13

14 การลงรายการ

15

16

17

18

19

20

21

22

23 v.1-, 1995- v.1-8, 1995-2002. v. 1-5, 1995-1999 [incomplete]

24 การบันทึกรายการ Holding • มีวารสารถึงปัจจุบัน

25

26

27

28 ในปีนั้น หรือ ช่วงปีนั้นมี วารสารไม่ครบ ทุกฉบับ Incomplete *

29

30 หยุดรับ // หรือ. (full stop)

31

32 รับต่อแบบออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt การสมัครเป็นสมาชิก กรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว กรุณาส่งอีเมล แจ้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google