งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี (ร้านสกุลไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี (ร้านสกุลไทย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี (ร้านสกุลไทย)

2 เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขายเครื่องดนตรีสกุลไทย
ตั้งอยู่ที่ 21/11 หมู่ที่ 10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ของร้านให้มีการสั่งซื้อออนไลน์ได้ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของร้านในการสั่งซื้อเครื่องดนตรีผ่านเว็บไซต์ได้ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 4. เพื่อให้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการสั่งซื้อ 5. เพื่อฝึกทักษะ ฝีระบบให้ดียิ่งขึ้นมือและปรับระดับความรู้ความสามารถของผู้พัฒนา

4 อ้างอิงจาก www.thaisave.com

5 หน้าสมัครสมาชิก

6 หน้าแสดงสินค้า

7 หน้าสั่งซื้อสินค้า

8 หน้าวิธีการชำระเงิน

9 หน้าเว็บบอร์ด

10 หน้าการแจ้งชำระเงิน

11 หน้าการตรวจสอบการส่งสินค้า

12 รายชื่อสมาชิก นางสาวพิชญา เรือนปิงวัง นางสาวภัทราวดี ปวนคำ นางสาวยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว นางสาวศุภาพร มหัสพันธ์ นางสาวสุจินดา ศิริ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี (ร้านสกุลไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google