งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัญมณีและเครื่องประดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัญมณีและเครื่องประดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัญมณีและเครื่องประดับ
Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและเครื่องประดับ อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

2 รูปแบบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
Brick - and - Mortar organization Virtual Organization   Click - and - Mortar Organization    

3 ตัวอย่าง

4 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า และส่วนติดต่อร้านค้าชัดเจน

5 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีการแบ่งหมวดหมู่ของอัญมณีและเครื่องประดับ

6 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
รายละเอียดสินค้าชัดเจน

7 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีการแสดงสถานะสินค้าที่ขายไปแล้ว

8 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีช่องทางการสั่งซื้อหลายช่องทาง

9 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
สามารถมีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าได้มากกว่า 1 ช่องทาง

10 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีบริการจัดส่งสินค้า

11 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีการนำเสนอโปรโมชั่น

12 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีบริการเสริมอื่น ๆ

13 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

14 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แสดงสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

15 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ
บางเว็บไซต์มีการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการจำหน่ายสินค้า


ดาวน์โหลด ppt อัญมณีและเครื่องประดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google