งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14
งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2554 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 กรมชลประทาน ปี 2554 ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ 2 โครงการ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม ระยะ 2

2 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง
พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 1,800 ไร่ งบประมาณ 16,800,000 บาท เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2554 สิ้นสุดงานก่อสร้าง กันยายน 2554 รับผิดชอบโดย โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง RR1 RR2 04/04/60

3 แผน / ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง
กรมชลประทาน

4 ผลงานการก่อสร้าง / ผลการเบิกจ่าย งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง
100% 100% 100% 99.09% 97.11% 90.63% 78.935% 36.42% 29.25% 17.28% 10.44% 7.08%

5 งานอาคาร และแนวท่อที่ก่อสร้าง เสร็จแล้ว

6 ภาพงานอาคาร อาคารท่อแยก อาคารจ่ายน้ำทางเดียว แนวท่อส่งน้ำ
อาคาร AIR VALVE อาคาร BLOW OFF อาคารท่อแยก อาคารจ่ายน้ำทางเดียว แนวท่อส่งน้ำ

7 งานอาคาร BLOW OFF อาคารจ่ายน้ำทางเดียว
งานอาคาร AIR VALVE อาคารท่อแยก

8 งานหลักแนวท่อ งานอาคารจ่ายน้ำทางเดียว

9 งานป้ายกิจกรรมต่อเนื่อง

10 พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 2,170 ไร่ งบประมาณ 15,298,000 บาท
เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2554 สิ้นสุดงานก่อสร้าง กันยายน 2554 รับผิดชอบโดย โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 14 16B 18 16A 16 14 10 08 06 04 LINK 10

11 แผน / ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง
กรมชลประทาน 11

12 ผลงานการก่อสร้าง / ผลการเบิกจ่าย งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บยางชุม
100% 100% 97.41% 94.08% 80.73% 62.47% 36.42% 25.89% 20.73% 6.90% 3.29% 1.44% 12

13 ผลงานการก่อสร้าง

14 ผลงานการก่อสร้าง 14

15 ผคน.14 และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม นำเกษตรกร เจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์ ดูงานระหว่างก่อสร้าง 15

16 ทดสอบส่งน้ำ

17 แผน / ผลการเบิกจ่าย (Cash Flow)
กรมชลประทาน 17


ดาวน์โหลด ppt โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google