งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 งานเตรียมความพร้อมชุมชน
-โครงการฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ การศึกษาดูงานในพื้นที่ เปิดเวทีประชาคมเพื่อร่วมตัดสินใจ

3 งานเตรียมความพร้อมชุมชน
-โครงการฝายคลองทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ การศึกษาดูงานในพื้นที่ เปิดเวทีประชาคมเพื่อร่วมตัดสินใจ

4 งานเตรียมความพร้อมชุมชน
-โครงการฝายคลองท่าทอง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ด้านการก่อสร้างคันคูน้ำ เปิดเวทีประชาคมเพื่อร่วมตัดสินใจ

5 งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ
-โครงการฝายคลองหินป้อง ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 800 ไร่ ฝายคลองหินป้อง ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต.ป่าเว หลังก่อสร้าง ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง

6 งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ
-โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 1,631 ไร่ ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต.เขาเขน หลังก่อสร้าง ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง

7 งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ
-โครงการฝายคลองทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 1,100 ไร่ ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต.ทรายขาว หลังก่อสร้าง ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google