งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – วันที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – วันที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการ ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

2 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการ ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2556 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2556 – 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการ ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

4


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 – วันที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google