งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556

2 วาระที่ 5.2 ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเงินกู้ 350,000 ล้านบาท ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ (เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม ถึง กม.9+950)

3

4 เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+000 ถึง กม.9+950

5 วาระที่ 5.3 ผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานและการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของงาน
วาระที่ 5.3 ผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานและการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของงาน ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2556

6 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ

7 ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 4 รายการ
ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 4 รายการ

8 ปรับปรุงทำนบดินและSpillway เขื่อนธนิตคำเที่ยง

9 ปรับปรุงทำนบดินและSpillway เขื่อนห้วยลึก

10 ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
แผนงานซ่อมแซมฯ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี 2556

11 ชป.เพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ
ชป.เพชรบูรณ์ จำนวน รายการ

12 ชป. ลพบุรี จำนวน รายการ

13 ชป. สระบุรี จำนวน 2 รายการ
ชป. สระบุรี จำนวน รายการ

14 ชป.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ
ชป.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

15 โครงการตามข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ครม.สัญจร อุตรดิตถ์)

16 ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน 2 รายการ
ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน รายการ

17 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

18 ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
แผนงานปกติประจำปีงบประมาณ 2556

19 ระบบส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

20

21 ทำนบดิน ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง

22

23 ทำนบดิน ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่

24

25 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google