งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer mediated communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer mediated communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer mediated communication
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2 ด้วยรักจาก Net (You got mail)
Branka จากเมือง Novi Sad Stephane จากเมือง Paris ICQ กับ พบกันครั้งแรกที่ Budapest ใน Hungary แต่งงานกันที่ Paris

3 ธุรกิจ dot com E-commerce การค้าไร้พรมแดน

4 New media Internet SMS

5 อินเตอร์เน็ตมี Function อะไรบ้าง
IRC ICQ World Wide Web FTP

6 จุดประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อใหม่
ติดต่อสื่อสาร บันเทิง เผยแพร่ข่าวสาร

7 ผลของ Internet และสื่อใหม่
พื้นที่สาธารณะใหม่ ภูมิศาสตร์สังคมใหม่ สังคมใหม่

8 พื้นที่สาธารณะใหม่ พื้นที่สาธารณะเดิมถูกนำมาใช้รวมกัน
เส้นแบ่งพฤติกรรมที่เป็นเปิดเผยในที่สาธารณะกับพฤติกรรมในที่ไปรเวทจางลง พื้นที่ทางสังคม กับพื้นที่ทางกายภาพแยกจากกันได้

9 ภูมิศาสตร์สังคมใหม่ ลักษณะเฉพาะตัว (อัตลักษณ์) ใหม่
การตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจ วัฏจักรของผลกระทบ

10 สังคมใหม่ ไม่มีการแบ่งแยกความเป็นหญิง-ชาย
เส้นแบ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หายไป ลดความสำคัญของนักการเมือง

11 จุดมุ่งหมายของธุรกิจในการสร้างเว็บไซต์
ลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า โปรโมตภาพลักษณ์ของความล้ำยุคขององค์กรและทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก ปรับปรุงงานบริการลูกค้า ขยายตลาด ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทั้งการโอนเงินและการส่งของ

12 ข้อคิด (1) การใช้เว็บทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารกับลูกค้า แต่ก่อนนักโฆษณาเป็นผู้คิดเนื้อหา นำข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ คือเป็นข่าวสารที่มาจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ปัจจุบันลูกค้าเป็นผู้เลือกเนื้อหา ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือปฏิเสธข่าวสารใดๆก็ได้ องค์กรสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น (ดู Diagram ของ Hoffmann, หน้า 4)

13 ข้อคิด (2) ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ร่วมมือกันสร้างสิ่งต่างๆกันได้อย่างมากมาย ทำให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างองค์กรและผู้บริโภค โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก นักการตลาดพยายามสร้างศักยภาพในการแข่งขันนอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านราคา โดยการให้ผลประโยชน์ตามที่ผู้บริโภคต้องการ (ตัดเกือกให้พอดีเท้า)

14 ปัญหาของการพาณิชย์บนเว็บ
การเข้าถึงเทคโนโลยี ความยาก-ง่ายในการใช้ ราคา ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว ระบบป้องกัน Hacker จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากพอที่จะทำการค้า ดูว่าเน็ตถึงจุดที่มีแนวร่วมสร้างกระแสพอหรือไม่

15 ประเภทของ Web site Online storefront-direct sales
Internet present-โฆษณาเฉยๆ (flat ads), image สร้างภาพด้วยกราฟิค, information ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า Content-จ่ายค่าสมาชิก, โฆษณาด้วยการเป็นสปอนเซอร์, แหล่งข้อมูล, Mall-มาจาก Storefront หลายๆอันมาร่วมกัน Incentive site-ให้ประโยชน์แก่สังคม (บังหน้า?) Search Agent-ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

16 ตัวดึงดูดผู้เข้า Web site
สวนสนุก (บันเทิง) แหล่งข้อมูล สโมสร ร้าน Gift Shop ข่าวสาร บริการลูกค้า

17 คำถาม จากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อใหม่เหล่านี้ ท่านคิดว่าสื่อเหล่านี้จะทำให้สังคมไทยได้รับผลกระทบหรือไม่? อย่างไร? เพราะเหตุใด? การแต่งงานที่เกิดจากการรู้จักกันผ่านอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมาจนนับคู่ไม่ถ้วน เพราะเหตุใด?


ดาวน์โหลด ppt Computer mediated communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google