งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) สำนักงาน กพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) สำนักงาน กพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) สำนักงาน กพ
การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) สำนักงาน กพ. ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณชนก บุญชู ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology ภาควิชา Physiological biochemistry นางสาววรรณชนก บุญชู ได้ทำการนำเสนอเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคของคนญี่ปุ่น และงานวิจัยในหัวข้อที่กำลังศึกษา หัวข้อวิจัยปัจจุบัน คือ O-GlcNAcylation (O-Klinked beta-N-acetylg lucosamine) กับสภาวะทางโภชนาการ (Nutrition status) การยับยั้งการเจริญเติบโตของ cell มะเร็งด้วย Gm3 และ GD3

2 Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู
Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field of Physiological and Biological Chemistry Laboratory of Nutritional Biochemistry

3 50.06 53.96 79.00 85.81 World life expectancy at birth 2006 1947 2007
male female 1 Japan 82.6 79.0 86.1 2 Hong Kong (PRC) 82.2 79.4 85.1 3 Iceland 81.8 80.2 83.3 4 Switzerland 81.7 84.2 5 Australia 81.2 78.9 83.6 6 Spain 80.9 77.7 7 Sweden 78.7 83.0 8 Israel 80.7 78.5 82.8 9 Macau (PRC) 10 France (metropolitan) 77.1 84.1 11 Canada 78.3 82.9 12 Italy 80.5 77.5 83.5 13 New Zealand 78.2 14 Norway 77.8 82.5 15 Singapore 80.0 78.0 81.9 16 Austria 79.8 76.9 17 Netherlands 18 Martinique 79.5 76.5 82.3 19 Greece 20 Belgium 1947 male female 2007

4 กับข้าวหลัก เครื่องเคียง อาหารหลัก Japanese style diet ideal ญี่ปุ่น
ideal ญี่ปุ่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส กราฟแสดงบาลานซ์ของอาหารที่ให้พลังงาน เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ

5 cerebrovascular disease cancer heart disease
Metabolic syndrome cerebrovascular disease cancer heart disease 2004 1960 1980 การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปของคนญี่ปุ่น โปรตีน ข้าว ไขมัน เนื้อสัตว์ น้ำมัน ปี2003 คาร์โบไฮเดรต ปี1965 ปี2003 ปี2003 ปี1965 ปี1965 กราฟการบริโภคโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ของคนญี่ปุ่นหนึ่งคนหนึ่งวัน ซึ่งในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไป กราฟของการบริโภคข้าว น้ำมัน เนื้อสัตว์ โดยคิดเป็นต่อคนต่อปี

6

7

8 Glutamin:fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT)
O-linked N-Acetylglucosamine O-GlcNAc is an abundant post-translational modification of serine and threonine. residues of nucleocytoplasmic proteins Glucose Glycogen synthesis G-6-P Glycolysis F-6-P Glutamin:fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) GlcN-6-P ●Expression of O-GlcNAc modified-protein ●Expression of O-GlcNAc related-enzyme ●Purification of O-GlcNAc modified-protein -Complex glycosylation -Nucleotide synthesis UDP-GlcNAc O-GlcNAc transferase (OGT) ①Western Blotting ②RT-PCR ③Immunoprecipitation O-GlcNAcase protein O-GlcNAcylated protein


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) สำนักงาน กพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google