งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เรื่อง ความรู้ O-NET ผู้จัดทำ นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์ เพื่อต้องการทราบจำนวนผู้เข้าสอบO-NETของปี2552-2554
เพื่อทราบการเพิ่มและลดลงของคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาของปี เพื่อทราบถึงศักยภาพของผู้สอบแต่ละปี เพื่อทราบถึงสาเหตุการลดลงของคะแนนสอบO-NET

3 กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าสอบปี 2552-2554

4 จากกราฟข้างต้นที่แสดงจำนวนผู้เข้าสอบ O-NETของปี ทราบว่าจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปีมีจำนวนใกล้เคียง ทั้งเพิ่มและลดของจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละปีห่างกันเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาไทยปี2552 มีผู้เข้าสอบ350,889คน และปี2553 มีผู้เข้าสอบ351,633คน

5 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยของปี2552-2554

6 จากกราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NETทำให้ทราบว่า คะแนนสอบของแต่ละรายวิชาในปี2552-2554 ตามที่เราทราบ

7 จากกราฟข้างต้นที่แสดงคะแนนเฉลี่ยของปี2552-2554
ผลทราบว่ามีการเพิ่มละลดของคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ปี2552 ได้คะแนน ปี2554 ได้คะแนน21.80 ทำให้ทราบผลคะแนนเฉลี่ยของการสอบว่า เพิ่มหรือลดลง

8 ศักยภาพของผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบในแต่ละปีมีศักยภาพที่ต่ำลง เพราะนักเรียนไม่ต้องใจเรียนมัวแต่สนใจเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้มีคะแนนสอบลดลงอย่างมาก

9 สาเหตุของคะแนนที่ลดลง
ไม่ตั้งใจเรียน สนใจเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ไม่สนใจทบทวนบทเรียน ไม่อ่านหนังสือ

10 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google