งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5

2 4

3 3

4 2

5 1

6 To

7 การฝึกงาน การตรวจเช็ค power Supply การแสกน Bad Harddisk
สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม สอน Microsoft Office 2003

8 การตรวจเช็ค power Supply
ให้นำสายไฟเล็กๆ มา Jump ที่ขาสีเขียวและสีดำ โดยขาสีดำจะมีอยู่หลายขาให้เลือกขาไหนก็ได้ และในขณะทดลองนี้ควรหาอุปกรณ์สักตัวมาต่อเพื่อเป็นโหลดให้กับ Power Supply จะเป็น CD-rom หรือ Harddisk ก็ได้ จากนั้นก็ต่อสายไฟเข้ากับ Power Supply แล้วนำสายไฟไปเสียบปลั๊กหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มทำงานทันที สังเกตดูว่าถ้าพัดลมหมุนก็แสดงว่าไม่เสีย แต่ถ้าพัดลมไม่หมุนก็แสดงว่าไม่เสียครับ

9 การแสกน Bad Harddisk ให้ใส่ HDD ที่มี Bad เข้าไปในคอมพิวเตอร์
ใส่แผ่น Boot Window 98 เข้าไปใน Bios เซ็ตค่าให้ First Boot เป็น CD-ROM เสร็จแล้วกด F10 แล้วกด Enter

10 การแสกน Bad Harddisk 5. รอให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากแผ่น

11 การแสกน Bad Harddisk 6. เลือก Harddisk ที่ต้องการจะแสกน

12 การแสกน Bad Harddisk 7. รอให้เครื่องทำการแสกน Harddisk
7.1 bad sectors found คือ จำนวน bad ที่แสกน Harddisk เจอ 7.2 bad sectors recovered คือ จำนวนที่ได้ทำการ Mark พื้นที่ที่ bad ไว้เพื่อไม่ให้ Harddisk มีปัญหา

13 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
1. สอนการสร้าง Site

14 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
2. สอนการเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Dramwever

15 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
3. สอนการสร้างโครงร่างของเว็บไซด์

16 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
4. การ copy โคด Javascript มาตกแต่งเว็บไซด์ให้สวยงาม

17 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
5. สอนการสร้างปุ่ม icon

18 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
6. สอนการสร้าง Banner ให้ตัวอักษรเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Swish

19 สอนการเขียนเว็บไซด์ให้กับ นักเรียนที่มาฝึกอบรม
7. สอนการสร้างเว็บไซด์จนเสร็จ

20

21 Microsoft Word 1. สอน การเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Word

22 Microsoft Word 2. สอนการคำนวณสูตร ใน Microsoft Word

23 Microsoft Word 3. สอนการสร้างไดอะแกรม ในรูปแบบต่างๆ

24 Microsoft Word 4. สอนการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ข้อมูล

25 Microsoft Excel 1. สอน การเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Excel

26 Microsoft Excel 2. สอนการคำนวณสูตรต่างๆ ใน Microsoft Excel

27 Microsoft Excel 3. สอนการสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มูลอยู่

28 Microsoft Excel 4. สอนการ เชื่อมโยงไปยัง เซลล์อื่นในไฟล์งาน และ เชื่อมโยงไปยังไฟล์งานอื่น ที่มีอยู่ในเครื่อง เชื่อมโยงภายในเอกสาร เชื่อมโยงไปยังไฟล์งานอื่นๆ

29 Microsoft Power Point 1. สอน การเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Power Point

30 Microsoft Power Point 2. สอนการใช้ลูกเล่นต่างๆ ใน โปรแกรม Microsoft Power Point

31 Microsoft Power Point 3. สอนการ เชื่อมโยงภายในเอกสาร

32 Microsoft Power Point 4. สอนการ เชื่อมโยงภายไปยังเอกสารอื่น

33 Microsoft Power Point 5. สอนการแทรกเสียงเพลงจากแฟ้ม

34 Microsoft Power Point 6. สอนการแทรกภาพยนต์จากแฟ้ม

35 Microsoft Access 1. สอน การเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Access

36 Microsoft Access 2. สอนการ สร้างฐานข้อมูลไว้เก็บข้อมูล

37

38

39

40 Microsoft Publisher 1. สอน การเรียนรู้คำสั่งต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Publisher

41 Microsoft Publisher 2. สอนการ สร้างปฏิทิน

42 Microsoft Publisher 3. สอนการ สร้างนามบัตร

43 นาย คฑาวุธ ถวลัย์วิลาสวงศ์ สทส.2/1 เลขที่ 5
จัดทำโดย นาย คฑาวุธ ถวลัย์วิลาสวงศ์ สทส.2/1 เลขที่ 5

44 จบแล้วคร๊าบบบบบบบบ


ดาวน์โหลด ppt 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google