งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแสงแดด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Disk Cleanup สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs -> Accessories -> System Tools  2. เลือก Disk Clean up (โปรแกรมช่วยลบขยะที่ไม่ใช้ให้อัตโนมัติ)  3. จะได้ภาพดังตัวอย่าง เลือก drive ที่ต้องการลบขยะ

3 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 4. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงประเภทและจำนวนของ file ขยะที่สามารถลบได้ ภาพตัวอย่าง 5. ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าประเภทของ file ที่ต้องการลบ 6. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

4 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ควรตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์โดยวิธีการ Scan Disk เป็นประจำ คลิกขวาที่ดิสก์ไดร์ที่ต้องการทำการสแกน แล้วเลือกคำสั่ง Properties 2. คลิกที่แทป Tools แล้วคลิกเลือกปุ่ม Check Now…

5 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3. คลิกถูกหน้า Automatically fix file system errors แล้วคลิกปุ่ม Start 4. รอจนกระทั่งโปรแกรมตรวจสอบเสร็จ จะได้ดังภาพประกอบ  5. จากภาพด้านข้าง ให้สังเกตที่ตำแหน่ง bad sector (บรรทัดที่ 3 นับจากบนสุด) ว่ามีตัวเลยอะไรหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เริ่มมีปัญหาแล้ว ถ้าอยู่ในระยะประกัน ควรรีบส่งไปที่ร้านเพื่อขอเปลี่ยน 6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบต้องปิดโปรแกรมทุกตัวก่อนทำการสแกน

6 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ควรทำการจัดเรียงข้อมูล Defrag ฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ ก่อนการเริ่มการจัดเรียงข้อมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ก่อน • ปิดโปรแกรมที่มีการรันค้างไว้ ทั้งหมด • ยกเลิกการทำงานของ screen saver โปรแกรม • ควรลบไฟล์ขยะ หรือ Temp file เสียก่อน • และที่สำคัญจะต้องตรวจสอบดิสก์ ด้วยโปรแกรม scandisk เสียก่อน     

7 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
มีขั้นตอนในการจัดเรียงข้อมูลดังนี้  1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs  2. คลิกเลือก Accessories และเลือก System Tools  3. คลิกคำสั่ง Disk Defragmenter จะได้ดังภาพ       4. คลิกเลือก drive ที่ต้องการ และตามด้วยปุ่ม Defragment

8 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูลให้ ดังภาพประกอบ  6. รอจนกระทั่งเสร็จ (ระยะเวลาจะขึ้นกับขนาดของฮาร์ดดิสก์ และพื้นที่ที่ถูกใช้งาน)  7. หลังจากนั้นจะต้อง shutdown Windows เสมอก่อนเริ่มทำงาน

9 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. การบำรุงรักษา Hard Disk 2. การบำรุงรักษา Disk Drive 6. การบำรุงรักษา Laser Printer การบำรุงรักษา 3. การบำรุงรักษา Floppy Disk 5. การบำรุงรักษา Inkjet & Dot-matrix Printer 4. การบำรุงรักษา Monitor

10 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 1 2 ปัญหาที่เกี่ยวกับเมนบอร์ด ปัญหาที่เกี่ยวกับซีพียู ปัญหาด้านกำลังไฟ 1. ปัญหาเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 1. เครื่องแฮงค์เป็นประจำ 1. ลืม Password ของ BIOS 2. ตอนเปิดเครื่องมีข้อความ BIOS ROM CHECKSUM ERROR 3. ปัญหาน้ำกรดในแบตเตอรี่รั่วซึม

11 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4 ปัญหาที่เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ 1. สั่ง Defrag Harddisk แล้วไม่ยอมเสร็จจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ วนแบบนี้อยู่เรื่อยๆ 2. ข้อความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ไม่สามารถบูตได้ 3. การทำงานหรือการอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิกส์ช้าลง 5 ปัญหาที่เกี่ยวกับซีดีรอม 1. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ 6 ปัญหาที่เกี่ยวกับแผ่นดิสก์เก็ต 1.เปิดอ่านข้อมูลในแผ่นดิสก์เก็ตไม่ได้ 2. ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ตได้ 3. หัวอ่านฟลอปปี้ดิสก์ไดร์ฟสกปรก     

12 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ใช้การ์ดจอของ TNT แล้วเมื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ สระบนล่างไม่ยอมขึ้นมาทันที   7      2. อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว ปัญหาที่เกี่ยวกับจอภาพหรือการ์ดจอ 3. หน้าจอว่างเปล่าหรือไม่ปรากฏภาพที่หน้าจอ 4. จอสีเพี้ยน 5. จอภาพสั่น ๆ หรือกระพริบอยู่ตลอดเวลา

13 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 9 ปัญหาที่เกี่ยวกับเมาส์ เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว 2. เมาส์มีปัญหาเลื่อนสะดุด ปัญหาที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ด 1. ปุ่มกดไม่รับคำสั่ง

14 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ พิมพ์หน้า Web Page ออกเครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet เป็นภาษาไทยไม่ได้ จะมีแต่ภาษาอังกฤษ เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ พิมพ์ออกมาสีเพี้ยน พิมพ์แล้วสกปรก มีลายเส้น     

15 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 ปัญหาที่เกี่ยว กับหน่วยความจำ 3. ปัญหาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเสียงร้องเตือน RAM หายไป ใส่เข้าไป 128 MB ทำไม Windows บอกว่ามีแรมแค่ 96 MB 2. หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม

16 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเสียง /ซาวการ์ด      1. คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง

17 วิธีตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 ใช้เครื่องได้สักพัก มักจะแฮงค์ พอปิดเครื่องสักครู่แล้วเปิดใหม่ ก็ใช้งานต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก 2. การแก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ ปัญหาอื่นๆ Alt+Ctrl+Del

18 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google