งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิบน้ำชา สายวิชาการ 24 ม.ค. 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิบน้ำชา สายวิชาการ 24 ม.ค. 55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 24 ม.ค. 55
จิบน้ำชา สายวิชาการ 24 ม.ค. 55

2 สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
ทิศทางของคณะฯ ในปี 55-59 เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ 45 ปี ของวิศวฯ ม.อ. การนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

3 1. ทิศทางของคณะวิศวฯ ในปี 55-59 1.1 แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ

4 2. เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ

5 2.1 เรื่องใกล้ตัวที่อาจารย์ควรทราบ
การเลื่อน/เพิ่มเงินเดือนของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย การส่งเกรดช้า อาจารย์รับใหม่ที่จบวุฒิปริญญาโท กับ การพัฒนาภาษา และการศึกษาต่อ

6 2.1 เรื่องใกล้ตัวที่อาจารย์ควรทราบ
การสอบใบประกอบวิชาชีพ การให้สัญญลักษณ์ I การรับนักศึกษา

7 2.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเน้นให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ การเตรียม/การพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา การเตรียม/การพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร (สายสนับสนุน) การกระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพื่อการแข่งขันได้ เช่น จีน ญี่ปุ่น บาฮาซา

8 แนวปฏิบัติเพื่อการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ AEC ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน
การให้นักศึกษานำเสนอ/จัดทำรายงาน/ ค้นคว้าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา โครงงาน หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/รายวิชา การสอนบางชั่วโมงเป็นภาษาอังกฤษ/ การใช้สื่อ power point และ Text book หลัก เป็นภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เช่น แบบฟอร์ม ป้าย/อาคารสถานที่ ห้องเรียน

9 แนวปฏิบัติเพื่อการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ AEC
การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน มาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ การให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการของคณะ (ซึ่งปรับเป็น I-PEC ตั้งแต่ PEC-10 นี้) อื่นๆ (เอกสารของมหาวิทยาลัย)

10 2.3 การพัฒนาการสอนให้เป็นการสอนที่สอนให้รู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร
ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบใหม่ (ข้อเสนอแนะว่าควรเป็นอย่างไร)

11 2.2 การนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง สร้างรายได้ แก่คณะและอาจารย์
คลินิกนวัตกรรม ทุกวันพฤหัสบ่าย น การเจรจาความร่วมมือ เพื่อลงนามในการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับบริษัทเอกชน บ. ของคนไทยในฟินด์แลนด์ บ. Mobilis True cooperation (จัดตั้ง True Innovation Center) ETS-Center

12 การมีส่วนร่วมในวาระครบรอบ 45 ปี ของคณะวิศวฯ
สิ่งที่อาจารย์อยากเห็นและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการในโอกาสครบรอบ 45 ปี งานคืนสู่เหย้า / ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยการเชิญชวนเพื่อร่วมรุ่นมาร่วมงาน กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นโครงการจิตอาสา และ การพัฒนาคณะฯ รายละเอียดกิจกรรม/การระดมทุน/วัตถุประสงค์

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt จิบน้ำชา สายวิชาการ 24 ม.ค. 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google