งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exceed Camp #3 สิทธิพล สิมะสันติ May 21, 2006 Basic Components.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exceed Camp #3 สิทธิพล สิมะสันติ May 21, 2006 Basic Components."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exceed Camp #3 สิทธิพล สิมะสันติ May 21, 2006 Basic Components

2 Outline แนะนำ Visual C# - Windows Application เรื่องของ Components พื้นฐาน –Methods –Properties –Events ตัวอย่างสั้นๆ ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง

3 Further reading… C# From a Java Developer’s Perspective http://www.25hoursaday.com/CsharpVsJava.html http://www.25hoursaday.com/CsharpVsJava.html

4 สงสัย ? Basic Components

5 Tasks Sumo Type Search Wordpad

6 Sumo วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการใช้ Events, Methods, Properties เบื้องต้นต่างๆ

7 Type วัตถุประสงค์ : Software สามารถบอกได้ถึงความ ถูกต้องหรือความเร็วในการพิมพ์ ของผู้ใช้ได้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ ทางด้านการพิมพ์ Keywords: DateTime, TimeSpan, KeyPreview

8 Search วัตถุประสงค์ : Software สามารถทำการค้นหา ข้อความที่ผู้ใช้ต้องการ จาก Search Engine ได้ เช่น จาก Google, A9 Component แนะนำ : WebBrowser Methods: Navigate Events: DocumentCompleted ProgressChanged Navigated

9 WordPad วัตถุประสงค์ : สามารถใช้ CommonDialog ที่มีอยู่ของ VS ได้ Software สามารถ บันทึก / เปิด เอกสารได้ Component แนะนำ : RichTextBox Methods: LoadFile SaveFile

10 WordPad (cont.) Components แนะนำ : OpenFileDialog, SaveFileDialog Properties: Filter FileName Methods: ShowDialog Events: FileOK


ดาวน์โหลด ppt Exceed Camp #3 สิทธิพล สิมะสันติ May 21, 2006 Basic Components.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google