งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NetLibrary E-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 17 สาขาวิชา บอกรับตั้งแต่ปี 2549- ปัจจุบัน ในลักษณะ Consortium ร่วมกับ Thai University eBook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NetLibrary E-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 17 สาขาวิชา บอกรับตั้งแต่ปี 2549- ปัจจุบัน ในลักษณะ Consortium ร่วมกับ Thai University eBook."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NetLibrary E-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 17 สาขาวิชา บอกรับตั้งแต่ปี 2549- ปัจจุบัน ในลักษณะ Consortium ร่วมกับ Thai University eBook Net สามารถดูข้อมูลได้ ในรูปแบบ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ( บอกรับตั้งแต่ ปี 2549- ปั จจุบัน )

2

3 เลือกสืบค้นตามสาขาที่สนใจ ตย. Social Science General รายชื่ อ หนังสื อใน สาขา นี้

4 แสดงรายละเอียดของหนังสือ

5 แสด ง สาร บัญ หนัง สือ

6 • เข้าอ่านได้ทีละ 1 คน • Print ได้ทีละ 1 หน้า

7 Basic Search พิมพ์ คำค้น เลือก ประเภท คำค้น

8 ผลการ สืบค้น ดู จำนว น หนังสื อ ทั้งหม ด

9 แสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมดใน ฐาน

10 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330 - 1 library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt NetLibrary E-Books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 17 สาขาวิชา บอกรับตั้งแต่ปี 2549- ปัจจุบัน ในลักษณะ Consortium ร่วมกับ Thai University eBook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google