งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร
ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม(วันที่ 21ก.พ.54. – 20 มี.ค.54)
ชนิดสัตว์ อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม พิจิตร โพทะเล นกกระจอกเทศ 525 - ตัว นกกระทา 8,500 ลูกเป็ด 3,000 ลูกไก่ 194,070 79,200 27,000 21,040 56,500 10,000 17,200 405,010 สุกร 400 1 950 1,351 เป็ดไข่ 9,600 โค 44 16 60 ไก่พื้นเมือง 10 ไก่เนื้อ 25,500 61,850 87,350 ไก่ปลดระวาง 1,000 1,450 2,450 สัตว์อื่นๆ รวม 194,595 115,700 27,001 960 71,850 30,166 517,857

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม(วันที่ 21ก.พ.54. – 20 มี.ค.54)
ชนิดสัตว์ อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน เมือง โพทะเล โพธิ์ประ ทับช้าง ลูกสุกร - 900 ตัว สุกร 120 300 420 เป็ดไข่ 13,100 โคนม 1 โคเนื้อ 9 3 18 30 ไก่เนื้อ 72,708 100,316 157,217 11,314 51,700 45,448 43,120 77,449 559,272 ไข่นกกระ จอกเทศ 697 รวม 73,414 123 52,900 77,468 574,420

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม(วันที่ 21ก.พ.54. – 20 มี.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ตะพานหิน ทับคล้อ วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม บางมูลนาก เมือง โพทะเล ซากไก่ 25,500 - 1,200 กก. 26,700 กิโลกรัม 100 ตัว 100 ตัว เครื่องในไก่ 43,310 44,310 เนื้อสุกร 3,692.41 1,300.80 5,680.40 17,704 28,377.61 เนื้อไก่ 19,627 4,058.40 7,000 34,480 477.20 2,880 84,463.60 152,986.20 โครงไก่ 2,000 รวม 48,819.41 5,359.20 6,157.60 4,180 82,117.60 254,473.81

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม (วันที่ 21 ก.พ.54 – 20 มี.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน กระดูกโค-กระบือตากแห้ง - 3,000 กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศหมักเกลือ 120 แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง 2,515 รวม 2,635 5,635

7 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน มีนาคม (วันที่ 21 ก.พ.54 – 20 มี.ค.54)
ลำดับ ชนิดสัตว์ จำนวน หน่วย 1 โค 412 ตัว 2 กระบือ 791 3 สุกร 9,715 4 ม้า 5 ช้าง เชือก 6 ไข่สำหรับทำพันธ์ 66,893 ฟอง 7 สัตว์ปีก (ไก่,นก) 946,252 รวม 512,036

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน มีนาคม (วันที่ 21 ก.พ.54 – 20 มี.ค.54)
ลำดับ ชนิดซาก จำนวน หน่วย 1 กระดูกไก่ 5,500 กก. 2 ขนไก่ 73,500 3 เครื่องในไก่ 41,910 4 เครื่องในโค 800 5 โครงไก่,ซากไก่ 128,210.80 6 เนื้อไก่ 3,126,386 7 เนื้อสุกร 109,348 8 เนื้อโค 6,600 9 เนื้อเป็ด 3,400 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 920 11 หนังโค 17,000 12 หนังนกกระจอกเทศ 120 แผ่น รวม 5,745,961

10 เดือนนี้มีผลการจับกุมทั้งหมด 4 คดี
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน มีนาคม(วันที่ 21ก.พ มี.ค.54) เดือนนี้มีผลการจับกุมทั้งหมด 4 คดี

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม (วันที่ 21 ก.พ.54 – 20 มี.ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์แต่อย่างใด

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

13 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google