งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้าห้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้าห้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้าห้อง

2 รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทำรายงาน Present by Powerpoint
การจัดองค์การ start 27/4/08 การจัดคนเข้าทำงาน การควบคุม การรับรู้ /5/08 การจูงใจ พฤติกรรมการทำงานของกลุ่ม/การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ /5/08 การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ

3 นำเสนอรายงาน กลุ่มละ 6 คน ทำเป็น Powerpoint สรุปประเด็นสำคัญ ๆ พร้อมส่ง paper เก็บคะแนน Present ครั้งถัดไป.. 1. แนวความคิดด้านการจัดการ กลุ่มละ 6 2. การวางแผน 3. การจัดองค์การ 4. การจัดบุคลากรเข้าทำงาน 5. การสั่งการ 6. การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt รายงานกลุ่มและ การนำเสนอหน้าห้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google