งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ.ศ (ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน) ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ปลอดภัยไร้กังวล

2 ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ปลอดภัยไร้กังวล
ชื่อโครงการ ป้ายภาษีคือหัวใจ ขับขี่ปลอดภัยไร้กังวล

3 หน่วยงาน งานยานพาหนะ

4 ชื่อกลุ่ม กบมุดกะลา ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆในสำนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้งานประจำเป็นจำนวนมากการนำรถมาตรวจสภาพล่าช้า ทำให้การทำประกันภัยรถภาคบังคับ(พ.ร.บ.)และการชำระภาษีประจำปีล่าช้าไปด้วยซึ่งจะมีปัญหาในการนำแผ่นป้ายภาษีไปติดกระจกหน้ารถยนต์ล่าช้าทำให้อาจถูกเปรียบเทียบปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
หน่วยงานต่างๆในสำนักงานมหาวิทยาลัยสามารถรับแผ่นป้ายภาษีได้แน่นอนตามกำหนด หน่วยงานต่างๆได้รับบริการอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว จำนวนรถที่ขาดการชำระภาษีประจำปีลดลง อัตราชำระภาษีประจำปีทันเวลาที่กำหนด จำนวนครั้งของการถูกจับและเปรียบเทียบปรับลดลง

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา)
การติดต่อประสานงาน ไม่สะดวก เวลา แบ่งเวลาให้ถูกต้อง/ติดตามเอาใจใส่ พฤติกรรม ดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้น ความรับผิดชอบ กระตือลือล้น เอาใจใส่กับงานที่ได้รับ มอบหมาย

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ติดต่อให้ตรงเป้าหมาย และติดตามผลงาน แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดระยะเวลา จัดเก็บเครื่องมือ ทำความสะอาดให้ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ(ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
สามารถควบคุมระยะเวลาการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รวดเร็ว แน่นอนทันรอบชำระภาษีประจำปีตามกำหนด การติดต่อประสานงานทุกวิธีทางแล้ว ยังไม่มีผู้มารับทางหน่วยงานจะทำการจัดส่งถึงหน่วยงาน

9

10 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับแผ่นป้ายภาษี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google