งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาเด็กไทย 1. เร่ร่อน/ ถูกทอดทิ้ง 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาเด็กไทย 1. เร่ร่อน/ ถูกทอดทิ้ง 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาเด็กไทย 1. เร่ร่อน/ ถูกทอดทิ้ง 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด
1. เร่ร่อน/ ถูกทอดทิ้ง 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด 7. เที่ยวเตร่ น. 2. เกเร มั่วสุม 3. ขอทาน 8. ก้าวร้าว ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 4. เล่นการพนัน 9. ตกหล่นจากระบบการศึกษา 5. ชู้สาว 5

2 ปัญหาเด็กไทย (ต่อ) 10. หลบหนีออกจากครอบครัว สถานสงเคราะห์
10. หลบหนีออกจากครอบครัว สถานสงเคราะห์ 11. ค้าประเวณี 12. ทะเลาวิวาทยกพวกตีกัน 13. อาศัยอยู่กับนักค้ายา 14. ถูกใช้เป็นแรงงานเด็ก 15. ตกเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ 16. แก็งค์ก่อกวนวัยรุ่น 6

3 การพัฒนา “คน” ต้องพัฒนาคุณภาพคน
การพัฒนา “คน” ต้องพัฒนาคุณภาพคน ต้องพัฒนาด้านจิตใจ 1. ช่วงอายุแรกเกิด - 6 ขวบ --> ปลูกฝังจิตวิญญาณ จากการเลียนแบบครอบครัว 2. ช่วง ปี --> ฝึกเข้าถึงสภาวธรรมโดยมีพี่เลี้ยง 3. ช่วง ปี --> ด้วยการฝึกใจตัวเอง ดำรงสภาวธรรม 4. ช่วง 60 ปีขึ้นไป --> บรรลุสัจจธรรมของชีวิต 7

4 การพนันและอบายมุข 1. รณรงค์ให้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด รักศักดิ์ศรี
1. รณรงค์ให้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด รักศักดิ์ศรี 2. จัดเจ้าหน้าที่ออกรับ หากพบนักศึกษาขายบริการ ให้แจ้ง/ จัดการ 3. จัดบริการหางานทำให้นักศึกษา เช่น - งานในมหาวิทยาลัย - งานที่สถานประกอบการแจ้งมา - งานที่นักศึกษาจัดหาเอง 39

5 ผู้มีปัญหาชีวิต 1. อารมณ์อ่อนไหว 2. ขัดแย้งทางความคิด
1. อารมณ์อ่อนไหว 2. ขัดแย้งทางความคิด 3. แสดงออกรุนแรง เช่น เศร้า โกรธ วิตก กังวล และประชดชีวิต 4. เฉยเมย เช่น ซึม ถดถอย 51

6 การสังเกตอาการของผู้มีปัญหาชีวิต
พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตได้ในเบื้องต้น ซึม/ หนีเรียน/ ขาดงาน/ ขาดความสนใจ/ หนีสังคม หากเกิดอาการ บอกเหตุเหล่านี้ คาดการณ์ได้ว่ากำลังเผชิญปัญหา ผู้ที่ฆ่าตนเอง/ หรือฆ่าตนเองแล้วฆ่าผู้อื่นตายตาม เมื่อเข้าไปวิเคราะห์พบว่า เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจะมีอาการบอกเหตุล่วงหน้า เช่น บ่นไม่อยากมีชีวิตอยู่ ชีวิตไร้ค่า ตัวเองหมดความหมาย หลบหนีผู้อื่น และซึมเศร้า พูดเป็นลางทีเล่นทีจริง 52

7 การสังเกตผู้มีปัญหาชีวิต
สาเหตุที่ฆ่าตัวตายนั้นพบว่า ผู้นั้นเกิดความซึมเศร้า จากปัญหาเศรษฐกิจ/ อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง/ ชีวิตสมรส ที่หาทางออกไม่ได้/ หนีความเจ็บปวด/ หรือคิดแก้แค้น ที่ถูกทำให้อับอาย หากเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นจะแก้ไขได้ทัน นอกจากสังเกต/ มีแบบสอบถาม 53

8 ทักษะชีวิต 1. รู้จักเข้าใจตนเอง 5. วางแผนจัดการ 6. ทำงานเป็นทีม
1. รู้จักเข้าใจตนเอง 5. วางแผนจัดการ 6. ทำงานเป็นทีม 2. แสวงหาข้อมูล 7. ปรับตัว 3. คิดแก้ปัญหา/ ตัดสินใจ 4. สื่อสารผู้อื่น 8. กล้าเสี่ยงอย่างมีเป้าหมาย 54


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาเด็กไทย 1. เร่ร่อน/ ถูกทอดทิ้ง 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google