งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการศึกษาทางจิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการศึกษาทางจิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการศึกษาทางจิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน

2 สมมติฐานการศึกษา เด็กนักเรียนที่ก่อเหตุ มีปัจจัยเสี่ยงและปัญหา
ความสัมพันธ์และการข่าวที่ดีจะช่วยป้องกันได้ นักเรียนมีปัญหาการควบคุมอารมณ์และจัดการปัญหา ค่านิยมเรื่องความรุนแรงในผู้หญิงเปลี่ยนไป กลายเป็นความเท่ห์และน่าเกรงขาม ระบบป้องกันและแก้ไขที่ดีมีองค์ประกอบหลากหลาย

3 ข้อคิดที่ได้เพิ่มเติม
สถานศึกษามีทรัพยากรจำกัดอย่างมาก ในการจัดการดูแลปัญหาพฤติกรรม โดยเฉพาะที่มีความซับซ้อน คาดหวังให้สถานศึกษาทำหน้าที่สมบูรณ์ได้ยาก จำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนอื่น ๆ

4 ผลการทดสอบทางจิตวิทยา
ผู้กระทำ IQ ปกติ / หุนหันพลันแล่น ขาดความมั่นใจ อยู่ในกลุ่มเพื่อให้มั่นใจ ขัดแย้งเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผู้หญิง ระเบียบวินัย การควบคุมตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ต่ำ มีลักษณะต่อต้าน ปรับตัวได้ไม่ดี เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น รู้สึกผิด และเครียด

5 ผลการทดสอบทางจิตวิทยา
ผู้ถูกกระทำ IQ ปกติ ขาดความมั่นใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ปรับตัวได้ไม่ดี ถ้าขัดแย้งมีแนวโน้มเก็บกดและหลีกเลี่ยง เครียด

6 ผลการทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มเพื่อนที่เชียร์ อ่อนไหวต่อการยอมรับของผู้อื่น เชื่อฟัง คล้อยตาม ชักจูงง่าย ความคิดนามธรรมไม่ดี อดทนต่ำ วินัยและความมั่นคงทางอารมณ์ต่ำ ไม่เคารพระเบียบสังคม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดี มีแนวโน้มแสดงความก้าวร้าว ถ้าถูกกดดัน

7 ข้อเสนอมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
พัฒนาความสัมพันธ์และการข่าว พัฒนาทักษะชีวิต /ความสามารถในการจัดการปัญหา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างค่านิยมและความเชื่อที่ถูกต้อง บำบัด ควบคุม และการลงโทษ

8 รายงานผลการศึกษาทางจิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน
ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการศึกษาทางจิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google