งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ
งานที่จะต้องกระทำกับข้อมูล ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ 1. การเก็บข้อมูล(Data Acquisition) 2. การบันทึกข้อมูล(Data Entry) 3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation and Verification) 4. การจัดแฟ้มข้อมูล( Filing)

2 6. การสอบถามและค้นคืนข้อมูล (Data Query and Data Retrieval)
5. การประมวลผล(Data Processing) 6. การสอบถามและค้นคืนข้อมูล (Data Query and Data Retrieval) 7. การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) 8. การทำรายงาน(Reporting)

3 10. การสำรองข้อมูล(Back up) 11. การกู้ข้อมูล(Data Recovery)
9. การทำสำเนา(Duplication) 10. การสำรองข้อมูล(Back up) 11. การกู้ข้อมูล(Data Recovery) 12. การสื่อสารข้อมูล(Data Communication) 13. การทำลายข้อมูล(Data Scraping) โดยปกติแล้วขั้นตอนที่ 1 และ 2 มักจะรวมเป็นขั้นตอนเดียวกับบางขั้นตอน เช่น การประมวลผล ต้องทำเป็นประจำ บางขั้นตอนก็ทำเป็นบางครั้งบางคราว


ดาวน์โหลด ppt ควรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่ามีงาน 13 ขั้นตอน นั้นคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google