งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล การให้รหัส และการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล การให้รหัส และการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล การให้รหัส และการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

2 43 แฟ้ม สนย. ประกาศใช้ version 1.0 ปีงบประมาณ 2556
ระบบ 21 แฟ้ม จะเลิกใช้ปี 2557 ตอนนี้ยังส่ง 2 ระบบ คู่ขนานกัน

3

4

5 43(+7) แฟ้มมีอะไรบ้าง แฟ้มสะสม (ต้องเรียบร้อยก่อน 1 ตุลาคม ในแต่ละปี) จำนวน 14 แฟ้ม แฟ้มการให้บริการในแต่ละครั้ง จำนวน 27 แฟ้ม แฟ้มสำรวจ (เก็บรายเดือน) จำนวน 9 แฟ้ม 7 แฟ้ม Refer

6 มาตรฐาน?

7

8

9

10

11

12

13

14

15 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล การให้รหัส และการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google