งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์
ความจำเป็นในการจัดแสง เพื่อให้แสงที่พอเพียงเหมาะสม การใช้แสงเพื่อลบเงา การจัดแสงเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องและสวยงาม การจัดแสงเพื่อให้เกิดรูปทรงและมิติ การใช้แสงเพื่อเป็นการบอกเวลาและสถานที่ การจัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ เพื่อให้เกิดความสนใจเฉพาะจุด

2 การจัดแสงขั้นพื้นฐาน
การจัดแสงมีหลักการพื้นฐาน เรียกว่า การจัดแสงแบบสามเหลี่ยมพื้นฐาน (Basic Triangle) หรือ การจัดแสงลักษณะ 3 จุด คือ พยายามสร้างภาพในจอโทรทัศน์ให้เกิดเป็นภาพ 3 มิติ โดยให้มีมิติที่เป็นส่วนลึกเข้าไปด้วย

3 หลักการพื้นฐาน แบ่งไฟเป็น 3 ประเภท คือ
ไฟหลัก (Key Light) เป็นไฟที่ส่องวัตถุ เพื่อให้เห็นรูปร่าง ทิศทาง พื้นผิว รายละเอียดต่างๆ แต่ไฟหลักทำให้เกิดเงา จึงต้องอาศัยไฟอื่นๆช่วย ไฟเสริม (Fill Light) เป็นไฟที่ช่วยลดความเข้มของเงาซึ่งเกิดจากไฟหลักให้จางลง เป็นไฟที่ให้แสงกระจาย ไฟหลัง (Back Light) เป็นไฟที่ส่องตรงมาจากด้านหลังของวัตถุ เพื่อสร้างความลึก สามารถแยกฉากกับวัตถุด้านหลังได้

4 นอกจากนี้ยังมีไฟดวงอื่นๆ ที่ช่วยเสริมให้การถ่ายทำสมบูรณ์
Back Light Kick light Hair light Set light Cross light คน/วัตถุ Cross light Side light Fill light Key light Eye light กล้อง

5 Side light ไฟข้าง เป็นไฟที่ใช้ส่องด้านข้างของคน/วัตถุ เพื่อช่วยเพิ่มจุดเด่นและลดเงา ในบางครั้งเราอาจใช้ไฟด้านข้างแทนไฟเสริมก็ได้ Set light ไฟพื้นหลัง หรือไฟฉากหลัง เพื่อช่วยแยกคน/วัตถุออกจากฉากหลัง ทำให้เห็นความลึกของภาพ ปกติแล้วจะให้ไฟส่องฉากมืดกว่าผู้แสดงเพื่อให้ผู้แสดงเด่นออกมา Kick light ไฟเฉียงด้านหลัง โดยส่องกระทบทั้งไหล่และศีรษะ เพื่อแยกผู้แสดงออกจากฉากหลัง ปกติจะวางไว้ตำแหน่งตรงข้ามกับไฟหลัก แต่อยู่ต่ำกว่าไฟหลัง

6 Eye light ไฟติดบนหลังกล้อง ช่วยให้ตาของผู้แสดงที่มองกล้องมีประกาย และช่วยให้กล้องมองวัตถุที่อยู่ในที่มืดได้ดี Hair light ไฟส่องผม สำหรับส่องผมผู้แสดง เพื่อให้เห็นโครงร่างของศีรษะ และผู้แสดงเด่นออกมาจากฉาก Cross light เป็นไฟส่องด้านข้าง จะใช้ไฟนี้เมื่อไม่สามารถใช้ไฟหลักได้ เช่น การถ่ายทำที่ใช้ฉากหลังเป็นการฉายสไลด์ หรือภาพยนตร์บนจอโปร่งแสง

7 การจัดแสงในการจัดฉาก
ข้อมูลที่ผู้จัดแสงควรทราบ 1. ฉากนั้นเกิดขึ้นในเวลาใด 2. บรรยากาศในฉากนั้นเป็นอย่างไร 3. การเคลื่อนไหวของผู้ปรากฏตัวในฉากนั้น มีลักษณะอย่างไร 4. ตำแหน่งของกล้อง 5. การแต่งกายของผู้แสดง

8 การจัดแสงสำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่
ปกติการถ่ายทำนอกสถานที่ ถ้าเป็นเวลากลางวัน การใช้แสงจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่สะดวกที่สุด แต่ต้องเลือกเวลาให้ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงที่ดวงอาทิตย์ทำมุม 45 องศา ถ้าเกิดเงาที่ไม่ต้องการ ก็ใช้ไฟ Day light หรือ Reflector เข้าช่วย

9 ปัญหาและข้อแนะนำในการจัดแสง
การถ่ายทำโดยใช้แสงอาทิตย์ เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 10 น. การใช้ Reflector ต้องจับให้นิ่ง เพราะถ้าเคลื่อนไหว จะทำให้แสงบนวัตถุเคลื่อนไหว การถ่ายทำนอกสถานที่ แสงอาทิตย์จะไม่คงที่ ต้องระวังเรื่องการปรับ white balance การจัดแสงสำหรับบุคคล 2 คน อาจใช้แผ่นสำหรับลดความเข้มของแสง หรือ diffuser มาปิดเพื่อลดแสงบางส่วน

10 การจัดแสงสำหรับฉาก ต้องจัดแสงให้เหมือนจริงตามธรรมชาติมากที่สุด
ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดแสงทุกครั้งก่อนจัดแสง การจัดแสงไฟหลัก ถ้าบุคคลมีใบหน้าแบน ควรให้ไฟหลักอยู่สูงกว่าปกติเล็กน้อย จะช่วยให้เกิดเส้นตัดบนใบหน้าเข้มขึ้น ถ้าบุคคลนั้นหน้าผอม หน้ากระดูก ควรลดไฟหลักให้ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย ช่างแสงและช่างฉากควรประสานงานร่วมกันก่อนการถ่ายทำ


ดาวน์โหลด ppt การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google